"to evaporate" translation into Hungarian

EN

"to evaporate" in Hungarian

EN to evaporate
volume_up
[evaporated|evaporated] {verb}

And if they say it's solid, it will not be solid, it will evaporate.
Ha azt mondják, szilárd, nem marad szilárd, mert elpárolog.
Maybe she thought the kerosene would evaporate before the candle burned all the way down.
Talán azt gondolta, a spiritusz elpárolog, mire a gyertya csonkig égne.
- Az ilyen ösztöndíj elpárolog.
His possible role in this must be clarified as soon as possible, because otherwise public confidence in the government will evaporate, and that can only play into the hands of Islamic extremists.
A lehető legsürgősebben tisztázni kell az ő lehetséges szerepét, mert egyébként elillan a köz bizalma a kormány iránt, és mindez csak az iszlám szélsőségesek kezére játszik.
to evaporate (also: to vaporize, to volatilize)
to evaporate (also: to vaporize, to volatilize)
to evaporate (also: to ooze, to steam, to vaporize, to vapor)
Then so much of it wont evaporate away just standing around.
Legalább nem párolog el annyi belőle, amíg lógunk egy kicsit.
to evaporate (also: to fume, to vaporize)

Context sentences for "to evaporate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels.
A felhasználásuk során normál hőmérsékleten is veszélyes mértékben párolognak.
EnglishRemove the plate and gently evaporate the solvent from it in a nitrogen stream.
Vegyük ki a lemezt, nitrogén áram alatt lassan párologtassuk el belőle az oldószert.
EnglishEven if the Man didn't evaporate, Sam felt sure e fire would be no threat.
Ha a Fényember nem is tűnik el, legalább a hője nem fog Samre hatni.
EnglishItll spread from coast to coast before the lighter fractions evaporate.
Parttól partig szétterjed, mielőőtt a könnyebb frakciók elpárolognak.
EnglishEvaporate the ether at as low a temperature as possible.
Párologtassuk el az étert a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten.
EnglishMoney doesn't just evaporate, Arnie, Ryan explained.
A pénznek nem szokása csak úgy elpárologni, Arnie szólalt meg Ryan.
EnglishThey will evaporate, and we will be left with nothing but empty space.
Elpárolognak, semmi sem marad, csak üres tér.
EnglishSome discharges were found too heavy to evaporate and would find themselves falling in the vicinity of the station.
Néhány anyag túl nehéznek bizonyult ahhoz, hogy elpárologjon, és az erőmű közelében hullott le.
EnglishEvaporate over a boiling water bath in a fume cupboard (4.4).
Párologtassuk el forrásban lévő vízfürdőn (4.4.).
EnglishThe smell of beer does not always evaporate with sleep.
Hiába, a sör szaga nem szívódik fel az alvás hatására.
English[00:31:04] [00:31:11] The snowflakes evaporate...
A hópihék elpárolognak.. és jégdarabokká változnak.
EnglishEager to get moving, they subdued their frustration and waited for the gasoline to evaporate from the engine.
Noha alig várták, hogy továbbmehessenek, uralkodtak türelmetlenségükön, és vártak, hogy a benzin elpárologjon a motorról.
EnglishGod, if only he could take off the gloves, but if he took off the gloves, he'd be lost, and all passion would evaporate in that confusion.
Uristen, bár levehetné a kesztyűt, de ha leveszi, vége, a szenvedély elpárologna a zűrzavarban.
EnglishIf we were to take measures of that kind, inflation would rise and investor confidence in Europe would evaporate.
Ha az általuk javasolt intézkedéseket végrehajtanánk, akkor az infláció emelkedne, és a befektetői bizalom szertefoszlana Európában.
EnglishA name that would soon evaporate, a description that fitted a million other men, and a bank account number for a defunct account.
Egy név, amely hamarosan eltűnik a semmibe, egy leírás, amely millió más emberre is illik, és egy üres bankszámla száma.
EnglishThe climate heats up, enough of the volatiles evaporate from the ice to form a breathable atmosphere, and people can live inside the snowball.
A hőmérséklet emelkedik, így a levegő belélegezhetővé válik, és az emberek egy hógolyó belsejében élhetnek.
EnglishMy fortune didn't evaporate.
EnglishThey stood that way for a while, saying nothing, letting the residual fear evaporate in the gentle heat they generated between them.
Egy darabig így álltak, nem szóltak, hagyták, hogy a kettejük közt fejlődő finom hő hatására párologjon belőlük a maradék félelem.
EnglishAs for the financial perspective, if Frontex were to deploy all the equipment at once, its budget would evaporate immediately.
Ami pedig a pénzügyi kilátásokat illeti, ha a Frontex egyszerre akarná telepíteni a rendelkezésére álló eszközöket, arra az egész költségvetése rámenne.
EnglishIn addition, development aid weakens the local markets and it causes the spirit of enterprise, the very spirit that we so badly need, to evaporate.
Ezenkívül a fejlesztési támogatás gyengíti a helyi piacokat, és ellene hat a vállalkozói szellemnek, amelyre pedig nagyon nagy szükség lenne.