"to evolve" translation into Hungarian

EN

"to evolve" in Hungarian

EN to evolve
volume_up
[evolved|evolved] {verb}

to evolve (also: to cultivate, to develop)
to evolve (also: to develop, to unfold)
And when media evolve so that the identity of the media becomes increasingly unique.
És ahogy fejlődik, ezzel egyre sajátosabb identitást alakíthat ki magának.
It is, of course, evolving, and it will continue to evolve.
Magától értetődik, hogy fejlődik, és fejlődni is fog.
It evolves, progresses and, unfortunately, also regresses over time.
A demokrácia alakul, fejlődik és sajnos idővel vissza is fejlődik.

Context sentences for "to evolve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe fanned through dimensions, watching the planes of psychohistory evolve.
Átrepült a dimenziókon, a pszichohistória állandóan változó tája fölött szállt.
EnglishThey would evolve into ever more complicated life forms as the eons went by.
Ahogy telnek-múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki.
EnglishPerhaps the land too struggles to evolve its soul and perfect itself.
Tán maga a Föld is kínlódik, hogy megszülje lelkét, és tökéletesítse önmagát.
EnglishThose of us who support it want it to continue to evolve and yield positive results.
Azok, akik támogatják, azt akarják, hogy tovább fejlődjön, és pozitív eredményeket hozzon.
EnglishNow what I believe is going on is that the insurgent forces, they evolve over time.
Úgy hiszem jelenleg, hogy a felkelők változnak az idő függvényében.
EnglishNeither we nor hummingbirds have had to evolve defenses against each other.
Sem nekünk, sem a kolibriknek nem kellett védelmi rendszert kialakítanunk egymással szemben.
EnglishThat is why we must ensure that Frontex can indeed evolve into a successful security instrument.
Ezért kell garantálnunk, hogy a Frontex egy sikeres biztonsági eszközzé váljon.
EnglishI have not yet had the pleasure of sufficient conversation with you to evolve a theory as to that.
űségben, hogy magával társalogjak, s ezért erről egyelőre nem tudok nyilatkozni.
EnglishI think we're going to see a community of storytellers evolve and emerge.
Szerintem ezáltal egy mesélő közösség fog megjelenni és kialakulni.
EnglishHe thinks through watching the universe evolve, He's going to find out.
Istennek a kibontakozó univerzum látványa sugallja a gondolatokat.
EnglishOur minds did not evolve to do philosophy or science, alas.
Elménk nem fejlődött ki annyira, hogy művelhesse a filozófiát, a tudományt.
EnglishIn that new environment, a microbe must evolve new ways to live and to propagate itself.
Ebben az új környezetben a mikroorganizmusnak új utakat kell találnia a megélhetésre és szaporodásra.
EnglishFirst came desire in general, and only after that did particular sexual tastes evolve.
A kiszáradásnak indult bambusz siet új hajtást ereszteni.
EnglishAstrolabes, like every technology, do evolve over time.
Az asztrolábiumok, hasonlóan más technológiákhoz, folyamatosan fejlődnek.
EnglishYou have to figure a hot takedown's going to evolve from this, and we've been training their troopies.
Ha úgy döntenek, hogy lekapcsolják, az szép kis akció lesz, és ugyebár mi képeztük ki őket.
English(FR) Mr President, I would like to point out four dimensions in which the CAP should evolve.
(FR) Elnök Úr! Szeretnék rámutatni arra a négy dimenzióra, amelyek mentén a KAP-nak fejlődnie kellene.
EnglishAnd the faster we do that, the faster our ideas evolve.
S minél gyorsabban tesszük ezt, annál gyorsabban fejlődnek az ötletek.
EnglishAnd we can evolve this exploration of the substance of things not seen.
És kifejleszthetjük a nem látható dolgok feltárását.
EnglishFor example, why did no traditional hunters-gatherers evolve or adopt writing?
Miért van az például, hogy egyetlen vadászó-gyűjtögető nép sem alakított ki vagy vett át másoktól írásos rendszert?
EnglishIt's useful to be able to see heat, when you evolve in the cold.
Hasznos látni a meleget, ha az embernek hideggel van dolga.