"exact" translation into Hungarian

EN

"exact" in Hungarian

EN exact
volume_up
{adjective}

exact (also: close, correct, dead, express)
volume_up
pontos {adj.}
The methods used for determining characters must be exact and reliable.
A jellemzők megállapításához pontos és megbízható módszereket kell alkalmazni.
Date and exact duration of testing, date of examinations performed.
A kísérlet időpontja és pontos időtartama, az elvégzett vizsgálatok időpontja.
The exact cause of the accident in the Gulf of Mexico is still unknown.
A Mexikói-öbölben bekövetkezett baleset pontos okai még ismeretlenek.
exact
volume_up
egzakt {adj.}
Economics, however, is not an exact science and it is not just about numbers.
A közgazdaságtan azonban nem egzakt tudomány, és nem csak számokról szól.
A pszichológia nem egzakt tudomány.
exact (also: businesslike, strict)
exact (also: orderly, precise, stringent)
It's one thing to swing some lead on a length of cord and quite another to construct a mechanism precise enough to be hit by a ray of the sun at an exact time and place.
Más meglóbálni egy mérőónt, és megint más megépíteni egy szerkezetet, amely olyan precíz, hogy épp egy bizonyos töredékmásodpercben világítja meg a nap.

Synonyms (English) for "exact":

exact

Context sentences for "exact" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe could see the exact moment the plowman decided he was dealing with a lunatic.
Láthatta azt a fix pillanatot, amikor az ekés eldöntötte, hogy egy hibbanttal beszél.
EnglishHe didn't want to know the exact day or hour that their child would be destroyed.
Õ nem akarja tudni se a napot, se az órát, amelyben a gyermeküket kiirtják.
EnglishThe Isis Unveiled books must deal with the exact same subjects as all the others.
Az Ízisz Leleplezése-könyvek pontosan ugyanarról szóljanak, amiről a többi.
EnglishThe day is an almost exact replica of the day before: hot, foggy, and threatening.
Annál a résznél tartottam, ahol maga kihalássza Mavis bátyját a Tahoe-tóból.
EnglishHowever, the problem in Bulgaria of vote buying indicates the exact opposite.
A bulgáriai szavazatvásárlási probléma ennek pontosan az ellenkezőjét jelzi.
EnglishYou were home not so very long ago, I understand -- for Christmas, to be exact.
- Úgy értesültem, hogy nemrégiben idehaza volt; karácsonykor, pontosabban.
EnglishAnd in exact proportion to the light coming out of you, there was the darkness in me!
És ahogy áradt belőled a fény, énbennem mindig pontosan ugyanannyit nőtt a sötétség!
EnglishIt will therefore remain in force for a further seven years and a few days, to be exact.
Ezért az még hét évig és néhány napig, hogy pontosak legyünk, hatályban marad.
EnglishThe Europe we see now is the exact opposite of anything related to democracy.
A ma megmutatkozó Európa teljesen ellentétes mindazzal, amit demokráciaként leírhatunk.
EnglishAnd Amel came, taunting us and raging at us; why did we not want him to exact vengeance?
Jött Amel, hogy nyaggasson és acsarkodjon: miért nem engedjük, hogy bosszút álljon?
EnglishI shall be brief, and yet exact, in the little which remains for me to tell.
Igyekszem röviden, de pontosan elmondani azt a keveset, ami még hátravan.
EnglishBefore you enter a data source you have to define the exact type in Content type.
Mielőtt megadja az adatforrást, előbb meg kell adni a tartalomtípust.
EnglishIs there anything so unlikely about that being the exact situation? she blared.
Olyan nagyon valószínűtlen, hogy ez lenne a valódi helyzet? harsogta.
EnglishAfter a minute or two he said, You had better, I think, tell me the exact facts of the case.
Azt hiszem, most már az a legokosabb, ha elmondja nekem, hogy pontosan mi történt.
EnglishThe other day -- Thursday, to be more exact -- Dr. Mortimer lunched with us.
Valamelyik nap pontosabban csütörtökön Mortimer doktor ebédelt nálunk.
EnglishIt was therefore a significant discharge and we have had to exact dialogue.
Ezért nagyon lényeges mentesítésről van szó, és ki kellett kényszerítenünk a párbeszédet.
EnglishIn any case, you must obey the kings ordinance, and to the exact degree.
- Akármi történjen is, engedelmeskedned kell a király parancsainak, méghozzá pontosan!
EnglishHari took his position at the hub of the highest level, at the exact center of the room.
Elfoglalta a helyét a legmagasabb szinten, a terem mértani középpontjában.
EnglishFor more exact details, contact the pension authority handling your claim.
Pontosabb információkért forduljon a kérelmet kezelő nyugdíjhatósághoz.
EnglishThe part in his hair was exact, and his dark suit was sober but comforting.
Hajában a választék egyenes volt, sötét öltönye szolid és megnyugtató.