"excess" translation into Hungarian

EN

"excess" in Hungarian

EN excess
volume_up
{noun}

excess (also: balance, surplus, redundance, plus)
- in respect of the excess quantity, the price referred to in the first indent, diminished by 10 %.
- a többlet mennyiség tekintetében: az első francia bekezdésben említett árnál 10%-kal kevesebb.
Wash the precipitate with distilled water to remove excess sodium hydroxide and the sodium chloride formed.
A csapadékot desztillált vízzel kell mosni a többlet nátrium-hidroxid és a képződött nátrium-klorid eltávolítására.
Contrary to the disclosure submissions made by the GOI and two exporters, the basic Regulation does not only provide for the countervailing of an excess remission of duties.
Az IK és két exportőr által benyújtott közzétételi beadványokkal szemben az alaprendelet nem csak a vámok "többlet" elengedésének kiegyenlítéséről rendelkezik.
Remember, Khayman said, that excess can be the very opposite of essence.
- Ne feledd - szólt Haiman -, hogy a túlzás gyakran épp ellenkező eredményt ér el.
They chatter and titter; they preen and primp; they engage in grand passions which occupy them all of twenty minutes; extravagant excess is their watchword!
Csacsognak és fecsegnek; illegetik és cicomázzák magukat; minden tettüket a különcködés és túlzás jellemzi.
The Road of Excess leads to the Palace of Wisdom, replied the master of novices.
A Kicsapongás Útja a Bölcsesség Házába vezet visszhangozta a papnövendékek tanítómestere.
excess (also: overflow, surplus, redundance)

Context sentences for "excess" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn excess of another 20 relating to a wide range of topics are also under discussion.
Tárgyalás alatt van még további 20 kezdeményezés is, a legkülönbözőbb témákban.
EnglishWe can't use overdrive in system, and we're carrying a lot of excess mass.
A rendszeren belül nem használhatunk gyorsmeghajtást, és túlsúlyosak is vagyunk.
EnglishBut a bar in the head took fashion sense to excess by any standard of measure.
De egy, a homlokából kiálló vasrúd nos, ez olyan divathóbort, amire mindenki felfigyel.
EnglishAre you leaving with any fruit, vegetables... or any currency in excess of $10,000?
Van önöknél valami zöldség, gyümölcs... vagy valamilyen valuta 10,000 dollár értékben?
EnglishA levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
A 0,05%-os adókulcs több mint 200 milliárd EUR összegű bevételt eredményezne.
EnglishWe had to write a composition yesterday on Can a good quality be carried to excess?
Tegnap fogalmazást kellett írni, ez volt a címe: Jók-e a túlzásba vitt jó tulajdonságok?
EnglishHer face was horridly blank, and I knew it was from an excess of emotion.
Ijesztően üres volt az arca, és én tudtam, hogy ezt a vad indulatok okozzák.
EnglishSo we have, possibly, liquid water, organic materials and excess heat.
Van itt tehát minden valószínűség szerint folyékony víz, szerves anyagok, és meleg.
EnglishThis agreement establishes the possibility of catching their excess fish.
Ez a megállapodás annak a lehetőségét rögzíti, hogy halászhatunk az ő haltöbbletükből.
EnglishSome were simply unconscious, sprawled on the furniture, undone by excess.
Mások eszméletlenek voltak, és a különféle bútordarabokon hevertek, öntudatukat vesztve.
EnglishThey confirm there is an excess of this lindane stuff present in the root of the seedling.
Megerőősítették, hogy túl magas a Lindane-koncentráció a hajtás gyökerében.
EnglishThe customs services deal with in excess of 100 million customs declarations.
A vámhatóságok 100 milliónál több vámáru-nyilatkozattal foglakoznak.
EnglishThis fact can be directly linked to excess weight gain by our doctors.
Az orvosaink szerint ez közvetlenül összefüggésben van a súlygyarapodással.
EnglishIt is based on incubation of the enzyme with an excess of delta-aminolevulinic acid substrate.
Az enzim túlzott delta-amino-levulinsav szubsztráttal történő inkubációján alapul.
EnglishThere is a certain excess of legislation, and the European Parliament also contributes to this.
A jogalkotás kissé túlzásba esik, és ehhez az Európai Parlament is hozzájárult.
EnglishI hid a grin; this made us even for his superiority over the excess weapons.
Úgy éreztem, hogy ezzel megfizettem a fegyverekért kapott vigyorért.
EnglishFinally, in an excess of desperation, I rang up Poppy at her flower shop.
A kétségbeesés feneketlen mélységében felhívtam Poppyt a virágüzletben.
English`You might say it's the curse of our family, Father, this excess of imagination.'
Tudja atyám, ez ennek a családnak az átka, a szertelen fantázia.
EnglishThis initiative encompasses 14 countries with a population in excess of 200 million.
Ez a kezdeményezés 14 országot ölel fel, amelyeknek népessége meghaladja a kétszázmillió főt.
Englishhe cried, making up for his first hesitations with an excess of noisy cordiality.
Hát persze! kiáltotta, hogy jóvátegye első habozását a zajos szívélyesség túlzásával.