EN excessively
volume_up
{adverb}

Administering the common agricultural policy is often excessively complicated.
A közös agrárpolitika adminisztratív lebonyolítása gyakran rendkívül bonyolult.
Excessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
A rendkívül hosszú pályázati eljárások késleltethetik a strukturális alapok realizálódását.
It has reacted excessively harshly, both internally and externally.
Rendkívül keményen reagált, mind befelé, mind kifelé.
excessively (also: hugely, immensely)
excessively

Context sentences for "excessively" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMarkets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
A piacok feszültek, és minden jelre azonnal, eltúlzottan és negatívan reagálnak.
EnglishWe reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Elutasítjuk ezt a csomagot, mivel annak megközelítése túlságosan elvont és hibás.
EnglishMadam President, it would be bad form for me to prolong the debate excessively.
Elnök asszony, nem lenne szerencsés, ha a vitát túlzottan elnyújtanám.
EnglishIt was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject.
Túl hosszú volt, ismétlésekbe bocsátkozott, de fontos témát taglal.
EnglishThe larval Hutts proved excessively rude, slapping him whenever he came within reach.
Elismeréssel nézte vendégei lelkierejét, akiknek sikerült visszatartaniuk hányingerüket.
EnglishExcessively aggressive, excessively powerful, excessively expansionist; whatever.
Holtpont; valami, amin túl a dolgok gyökeresen más irányt vesznek.
EnglishThe problem is that food is being exported on a massive scale at excessively low prices.
A probléma az, hogy túlzottan alacsony árakon exportálnak óriási mennyiségű élelmiszert.
EnglishI hope, my sweet lady, that, although you are so perceptive, you are not excessively sensitive.
Kár volna, drága hölgyem, ha kegyed nemcsak éles felfogású, hanem túlérzékeny is volna.
EnglishCan his most intimate friends be so excessively deceived in him?
S lehetséges volna, hogy legbizalmasabb barátai ennyire félreismerjék?
EnglishBecause I realize that this - this reconstruction of a past drama must be excessively painful to you.
-Mert tudom, hogy... hogy e régmúlt tragédia rekonstruálása nyilván fájdalmat okoz önnek!
EnglishIt would be wrong to take excessively quick and thus wrong decisions.
Hiba lenne túlzottan gyors, és emiatt rossz döntéseket hozni.
EnglishThe weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
A gyenge pont a jelentés túlzottan általános jellege és a kísérő jogszabály hiánya.
EnglishSuch a period is essential, but a full seven years would be an excessively long transitional period.
Az átmeneti időszakra nagy szükség van, de hét teljes év túl hosszú átmeneti időszak lenne.
EnglishIt was born in upon her that she had probably been excessively foolish.
Lassanként ráeszmélt, hogy talán túl ostobán viselkedett.
EnglishThis result will benefit patients and significantly cut waiting lists, which are sometimes excessively long.
Ez a betegek érdekeit szolgálja, és jelentősen lerövidíti az egyes esetekben túl hosszú várólistákat.
EnglishCroatia concocted this problem in the first place, and now we excessively laud it because it has suspended it.
Horvátország teremtette meg ezt a problémát, és mi most túlmagasztaljuk azért, mert felfüggesztette.
EnglishI believe you are being excessively optimistic when you say that we have finished building our social Europe.
Szerintem Ön túlságosan optimista, amikor azt állítja, hogy befejeztük a szociális Európa felépítését.
EnglishHis mouth was watering so excessively that he had to swallow every couple of seconds to avoid drooling on her.
Annyira felfokozódott a nyáltermelése, hogy egyfolytában nyeldekelt, nehogy a nyála a nőre csorduljon.
EnglishWe must think carefully about whether this is not an excessively restrictive regulation, going beyond the framework of proportionality.
Alaposan át kell gondolnunk, hogy ez nem túlzottan korlátozó, aránytalan szabályozás-e.
EnglishWe need to improve our relationship with other countries besides Russia without becoming excessively independent.
Oroszországon kívül más országokkal is javítani kell a kapcsolatainkat -anélkül hogy túlzottan függetlenednénk.