"to exchange glances" translation into Hungarian

EN

"to exchange glances" in Hungarian

EN to exchange glances
volume_up
{verb}

to exchange glances
to exchange glances

Context sentences for "to exchange glances" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe saw the two Customs men exchange glances, but they replaced the flasks in the hand-grip.
Látta, hogy a két vámos egymásra pillant, miközben visszahelyezik a kézitáskába.
EnglishShe tried to exchange glances with Nora, but Nora's glance was occupied with a cheese blintz on her plate.
Dorothy most is megpróbált pillantásokat váltani Norával, de az mélyen a tányérjára hajolt.
EnglishGurgeh watched the two apices exchange glances.
Gurgeh figyelte, ahogy a két csúcsnemű összenéz.
EnglishA quick exchange of glances between Randall and Ryan.
Randall és Ryan tekintete összevillan.
EnglishShe saw her sister and the Merlin exchange glances, and saw, too, the small gesture with which the priestess silenced the old man.
Látta, hogy a nővére meg a merlin összenéznek, s azt is, hogy a papnő parányi mozdulattal elhallgattatja az öregembert.
EnglishHow many times did I tell them that Goblin broke the glass, Goblin saved my life, how many times did they exchange their urgent heartfelt glances?
Hányszor mondtam nekik, hogy Lidérc törte be az üveget, Lidérc mentette meg az életemet, hányszor néztek össze szomorúan?