"to excite" translation into Hungarian

EN

"to excite" in Hungarian

EN to excite
volume_up
[excited|excited] {verb}

But tell me, doesn't it excite you even a little?
- De mondd csak, nem izgat legalább egy kicsit?
So basically, you have a group of people who are excited by the idea.
Kiindulásként van csapat emberetek, akiket izgat az elgondolás.
Nem, ez nem izgat.
It also gets me excited about this big product that I'm putting together, so I'm more willing to be motivated to be engaged.
Egyúttal felizgat ezzel a nagy termékkel kapcsolatban, amit próbálok itt összeállítani, így motiváltabb és elkötelezettebb leszek.
to excite (also: to fluster)
to excite (also: to induce, to kindle)

Context sentences for "to excite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly fantasy, the vapors rising from sheer nonsense, can now excite my laughter.
Csupán a fantasztikus dolgok, az abszolút képtelenségből felszálló párák tudnak nevetésre ingerelni.
EnglishJody remained oblivious to everything but his excite ment over the dog.
A fiú szerencsére épségben ért oda a kutyához, és mindketten valósággal örömmámorban úsztak.
EnglishI yelled and screamed, but it only seemed to excite them all the more.
Kiabáltam, sikoltoztam, de ettől csak egyre jobban izgalomba jöttek.
EnglishAt the moment Old Street was empty of traffic: a fact that seemed to excite Pymfyds suspicions.
A Régi úton ezen az órán nem volt forgalom, és ez azonnal felkeltette Pymfyd gyanakvását.
EnglishHe had been afraid that this huge volume would again excite the odd phobias in him.
Félt, hogy ebben a csarnokban újra feltámadnak a fóbiái.
EnglishNow dont excite yourself, dear, said Nurse Capstick, intervening.
Ejnye, kedvesem, ne izgassa föl magát lépett közbe Capstick nővér.
EnglishThe boy stopped and turned, trying not to show his excite-ment.
A fiú megállt és megfordult, próbálva nem kimutatni izgatottságát.
EnglishNot that his stay in Paris had anything about it to excite attention.
Nem mintha bármi olyasmire készült volna párizsi tartózkodása során, ami figyelmet kelthetett volna.
EnglishThis idea of Jasmine running Blackwood Manor began to excite me.
Felpezsdített a gondolat, hogy Jasmine vezesse Blackwood Manort.
EnglishI only wanted to excite Glyneth's compassion for the travail to which I was subjected.
- Csak szerettem volna megnyerni Glyneth együttérzését mindazokért az eseményekért, amelyeken keresztülmentem.
EnglishBut try not to excite him; there is still some hope left.
De vigyázz, ne izgasd fel túlságosan, még van némi reményünk.
EnglishDo try and not let him excite himself too much.
Nagyon kérem, vigyázzon, hogy Timothy ne izgassa fel magát túlságosan.
EnglishNot enough to excite our interest, said Skel.
- Ahhoz nem elég, hogy felkeltse az érdeklődésünket - tette hozzá Skel.
EnglishRohan tried to argue that turmoil might excite King Gax, but his protests went unheeded.
Rohan megpróbált azzal érvelni, hogy a felfordulás felizgatná Gax királyt, tiltakozása azonban hiábavalónak bizonyult.
English'Don't excite yourself,' said Anthony soothingly.
- Ne izguljon, ha ez így van, nem lesz nehéz ezt bebizonyítani.
EnglishApart from the fissionable core and the steel tamper, that stuff could be hidden almost anywhere and excite no attention.
A hasadó mag és az acélfojtás kivételével ezeket bárhol el lehet rejteni feltűnés nélkül.
EnglishDuring his last sunset on Earth, Hari Seldon watched gamma rays excite scintillations above Old Chicago.
Az utolsó naplemente, amelyet Hari Seldon a Földön élt át Elnézte az Õs Chicago fölött kavargó gammasugarakat.
EnglishI'll do my best not to excite her, Craddock promised.
Vigyázni fogok, hogy ne izgassam fel ígérte Craddock.
EnglishIt's a theory that ought to excite a good reporter.
Ez az elmélet biztosan felpiszkálna egy jó újságírót.
EnglishDidnt want to excite a lot of media interest.
Láthatja, Dr. Tucker, még erre a részletre is gondoltunk.