"to execute" translation into Hungarian

EN

"to execute" in Hungarian

EN to execute
volume_up
[executed|executed] {verb}

Execute macroExecutes previously recorded macro.
Makró végrehajtásaVégrehajt egy korábban rögzített makrót.
Execute shell commandExecutes a shell command and outputs its result into the current document.
Parancs végrehajtása (parancsértelmezőben)Végrehajt egy parancsot a parancsértelmezőben és az eredményt beilleszti az aktuális dokumentumba.
Custom Decryption Command: This option allows the user to specify a custom command to be executed by GPG when decryption occurs.
Egyéni dekódolási parancs: Ezzel az opcióval megadható a parancs, melyet a GPG dekódoláskor elvégez.

Context sentences for "to execute" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnter the command you wish to execute or the address of the resource you want to open.
Adja meg a végrehajtani kívánt parancsot vagy a megnyitni kívánt erőforrás címét.
EnglishWhat he failed to say was that they execute any homosexuals there are there.
Amit elmulasztott elmondani az az, hogy ott minden homoszexuálist kivégeznek.
EnglishIran, Saudi Arabia and Yemen also execute young people under the age of 18.
Iránban, Szaúd-Arábiában és Jemenben 18 év alatti fiatalokat is kivégezhetnek.
EnglishYou can't do a transaction-you can't execute one, I mean, without written records.
Maga nem köthet üzletet, nem tud kivitelezni egy tranzakciót, ha azt nem regisztrálják.
EnglishExecute subprojectExecutes the target program for the currently selected subproject.
Az alprojekt végrehajtásaVégrehajtja az aktuális alprojekt főprogramját.
EnglishYou cannot execute a symbol on evidence as equivocal as this, Vatutin.
Az ember nem végezhet ki egy jelképet ilyen kétértelmű bizonyíték alapján, Vatutin.
EnglishI order the loyal crew on the Firestorm to take Daala by force and execute her.
Megparancsolom a Firestorm legénységének, hogy azonnal végezzék ki!
EnglishEnter a shell command to execute after the alarm window is closed.
Az emlékeztető ablak bezárása után végrehajtandó parancs (parancsértelmezőben).
EnglishKnow that whatever the cost, I will not allow them to execute your son.
És tudnia kell, hogy bármi áron is, de nem hagyom, hogy kivégezzék a fiát.
EnglishAgain it seemed to execute that miniature wave before diving back out of sight.
Úgy tűnt, megint leadja a szokásos jelzést, mielőtt visszahúzódik.
EnglishA 'From' email address must be configured in order to execute email alarms.
A 'Feladó' mezőt ki kell tölteni a figyelmeztetések bekapcsolásához.
EnglishAs his intelligence people hurried to execute his orders, Markham studied the plotting board.
Markham a terepasztalt figyelte, emberei pedig rohantak végrehajtani az utasításait.
EnglishIf you're going to execute me, he said, just make sure you do it right this time.
Ha ki akarnak végezni, biztosan találnak megfelelő bizonyítékot.
EnglishWe have to find them and stop them before they execute their evil plan.
Meg kell őket találnunk és meg kell állítani őket, mielőtt végrehajtják az ördögi tervüket.
EnglishIt doesn't feel right with Beata determined to execute those people.
Nem szívesen megyek el, miközben Beata ki akarja végeztetni a túlélőket.
EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadása azonban nem érvényteleníti magát a parancsot.
EnglishMaybe this'll give him an excuse to execute the whole lot of 'em.
Talán ennyi éppen elég lesz ahhoz, hogy okot találjon néhány kivégzés végrehajtatására.
EnglishAgain, Ivan had a great idea, then couldn't execute it properly.
A szokásos sztori: iván már megint kitalált valami jót, csak nem tudta rendesen legyártani.
EnglishThey execute American tourists, we nuke an entire city.
Kivégeznek Amerikai turistákat, mi taktikai atomot dobunk egy egész városukra.
EnglishHowever, the Iranian authorities still intend to continue, and eventually to execute Sakineh.
Az iráni hatóságok azonban nem zárták le az ügyet, és talán mégis ki fogják végezni Sakinehet.