"executive" translation into Hungarian

EN

"executive" in Hungarian

EN executive
volume_up
{noun}

executive (also: dispenser)
Mrs Kovács is my deputy on the executive of the Socialist Group.
Kósáné a helyettesem a szocialista képviselőcsoport végrehajtó bizottságában.
In the budget a European Research Council Executive Agency was set up.
A költségvetésben létrejött az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége.
We are not part of the executive. We represent the voters.
Mi nem a végrehajtó hatalom részei vagyunk, hanem a szavazókat képviseljük.
executive (also: boss, captain, chief, directory)
The Thompson executive still in Worldpark assembled his people at a food stand and polled them.
A Világparkban levő Thompson-vezető egy büfénél összegyűjtötte embereit, és megszámlálta őket.
He is no pistol-slapper, but a big businessman; an excellent politician, the executive type.
Õ nem pisztoly-mócsing, hanem nagy üzletember; ragyogó politikus, igazi vezető.
The three intelligence executives managed not to shudder at the thought.
A három hírszerzési vezető megborzongott a gondolattól.
executive (also: administrator, boss, directory, head)
The executive turned and hustled back to his office, still clutching his prepared speech.
Az igazgató megfordult, és elkészített beszédét kezében szorongatva visszasietett irodájába.
This executive called the Defense Minister, and that got things rolling very rapidly indeed.
Az igazgató azonnal hívta a hadügyminisztert, és attól fogva gyorsan pörögtek az események.
The executive tapped his plastic name tag.
- Az igazgató megkocogtatta műanyag névtábláját.
executive
We are not part of the executive. We represent the voters.
Mi nem a végrehajtó hatalom részei vagyunk, hanem a szavazókat képviseljük.
The 27 governments of the European Union are executives.
Az Európai Unió 27 kormánya egytől egyig végrehajtó hatalom.
Their appointment must be transparent and open and their activities free from any influence by politicians or executive governance.
Kijelölésüket átláthatóan és nyíltan kell végrehajtani, tevékenységüket pedig nem befolyásolhatják politikusok vagy a végrehajtó hatalom.
executive

Synonyms (English) for "executive":

executive

Context sentences for "executive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission is just an executive body and cannot have the role of legislator.
A Bizottság csupán irányító szerv, s mint ilyen, nem veheti át a jogalkotó szerepét.
EnglishAs executive officer, he was also the approach officer for tactical engagements.
Parancsnokhelyettes lévén neki kellett elsőként reagálnia a riasztásra.
EnglishThe only windows were in the executive offices on the south side of the building.
A fejesek közül pillanatnyilag senki nem volt bent, de valaki nyitva hagyta az egyik ajtót.
English1'd never understood, before, why a captain treasures a good executive officer so much.
Azelőtt sosem értettem, miért tartják a kapitányok mindennél többre a jó segédtisztet.
EnglishRainbow, Brightling said to herself as she walked across West Executive Drive.
- Szivárvány - morogta magában, elindult a West Executive Drive felé.
EnglishExecutive Building (it was about a hundred yards down the street) to ask for orders.
Ekkor már mindenfelé valóságos csatára emlékeztetett a puskadörgés és géppuska-kelepelés.
English'One hundred ninety-two, Captain,' the executive officer said for him.
- Százkilencvenkét robbanófej, kapitány - sietett segítségére az első tiszt.
EnglishA nervous Pac-Rim executive stepped onto the platform, hurrying forward with a folded note.
Egy ideges ügyintéző lépett az emelvényhez, s egy összehajtogatott cédulát adott át.
EnglishParliament enacts the budget and Parliament controls the executive.
A Parlament fogadja el a költségvetést és a Parlament ellenőrzi a végrehajtót.
EnglishPamela Kerr had been an executive secretary for the Texas Bankers Association, in Austin.
Pamela Kerr igazgatósági titkárnő volt az Austinban székelő Texasi Bankárszövetségnél.
English'That thing looked quite a lot like our revered Chief Executive Officer, Douglas Keefer .
- Az a valami nagyon hasonlított mélyen tisztelt vezérigazgatónkra, Douglas Keeferre...
EnglishAppointment of the executive director of the European Securities and Markets Authority (ESMA) (
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) ügyvezető igazgatójának kinevezése (
EnglishThank the Cosmic for that, said the executive of Special Projects.
- Hála a kozmikus erőknek!- sóhajtott fel megkönnyebbülten az egyik bizottsági tag.
EnglishTheyll never make it, he said, and gave an order to his executive officer.
Soha nem érik utol őőket mondta, és parancsot adott a másodtisztjének.
EnglishBut similarly, we should take this into account in the composition of the ECB Executive Board.
De ugyanúgy az EKB igazgatótanácsának összetételénél is vegyük ezt figyelembe.
EnglishA young business executive in dark trousers, white shirt, striped tie.
Fiatal üzletember, sötét nadrágban, fehér ingben, megkötött nyakkendővel.
EnglishAppointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank : Peter Praet (BE) (
Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Peter Praet (BE) (
EnglishThis slot was one of the half-dozen most powerful in the Network's executive hierarchy.
Ez volt a Hálózat vezetői hierarchiájának egyik legerősebb pozíciója.
English...with the Executive Committee for the electoral candidates choice.
... a bizottsággal, hogy eldöntsék, kit indítanak a következő választáson.
EnglishFor this reason, I voted in favour of the appointment of Mr Farkas as its executive director.
Ezért Farkas úr ügyvezető igazgatóvá történő kinevezése mellett szavaztam.