"exempt" translation into Hungarian

EN

"exempt" in Hungarian

HU

EN exempt
volume_up
{noun}

exempt

Synonyms (English) for "exempt":

exempt

Context sentences for "exempt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst- degree mixed married to Germans with second- degree children are exempt.
Első generációs félvérek, akiknek német házastársuk és gyermekük van, mentesülnek.
EnglishI am pleased that isolated, narrow-gauged and preserved railways will be exempt.
Annak örülök, hogy megszűnnek az elszigetelt, keskeny nyomtávú, fenntartott vasutak.
EnglishOnly certain categories of small distributors will be exempt from this requirement.
Csak a kisforgalmazók bizonyos csoportjai mentesülhetnek e követelmény alól.
EnglishLanglark at times seems listless, but I have reason to exempt him from suspicion.
Langlark néha kissé fásultnak tűnik, de okom van felmenteni a gyanú alól.
EnglishHowever, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
Ez persze az ügynökségeket nem menti fel az alól, hogy betartsák az érvényes szabályokat.
EnglishThey also exempt the new Member States and Italy for a long period of time.
Az új tagállamoknak és Olaszországnak is mentességet adnak hosszú időre.
English. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
írásban. - Arra szavaztam, hogy a nosztalgiavasutak kerüljenek ki az irányelv hatálya alól.
EnglishIt is also proposed that self-employed tailors should be exempt from this future regulation.
A javaslat szerint a jövőbeni szabályozás az önfoglalkoztató szabókat nem érintené.
EnglishThis is an obligation of these treaties from which it cannot be exempt.
Olyan szerződéses kötelezettség ez, amely alól nem lehet felmentést adni.
EnglishBoth born in America, and so exempt from the bestial laws the communists have in place here.
Amerikában születtek, így megúszhattuk a kommunisták bestiális törvényeit.
EnglishTourists are exempt, by Imperial decree; they wear large red badges, prominently displayed.
Amikor az enyém végleg lemerült, már nem érezhettem magam biztonságban.
EnglishI can only speculate that, as a queen, you are exempt from such judgments.
- Csak azt gondolhatom, hogy mint királyné, felséged kivételt képez minden ilyen megítélés alól.
EnglishEveryone must learn to act properly; no one is exempt, not even I.
Mindenkinek meg kell tanulnia megfelelően viselkedni; ez alól senki sem kivétel, még én sem!
EnglishThe draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
A közlemény-tervezet világossá teszi, hogy a kísérleti projektekre a jelzett vizsgálatok nem vonatkoznak.
EnglishI do not think we should exempt regional transport, and I have done some research.
Nem gondolom, hogy a regionális közlekedést mentesítenünk kellene és bizonyos vizsgálódásokat is elvégeztem.
EnglishWhen this law comes into force in 2012, 35% of cars will be exempt.
Azonban, amiről holnap szavazunk, az egy elvesztegetett esély.
EnglishThere is another list containing those nationals who are exempt from that requirement.
Van egy másik listánk azokról az országokról, amelyek állampolgárai mentesek ez alól a kötelezettség alól.
EnglishIn a state governed by the rule of law - which is what we have, surely - no one can be exempt from the law.
Egy jogállamban - s mi bizonyosan abban élünk - senki sem bújhat ki a törvények alól.
EnglishRomania has not been exempt from the effects of climate change either.
Románia sem mentesül az éghajlatváltozás hatásai alól.
EnglishIn fact, only the Duponts are exempt by reason of their nationality.
Csak a két Dupont nem jön szóba a nemzetiségük miatt.