"to exercise a right" translation into Hungarian

EN

"to exercise a right" in Hungarian

EN to exercise a right
volume_up
{verb}

to exercise a right

Context sentences for "to exercise a right" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would ask the Commission to exercise its right of initiative as soon as possible.
Kérem a Bizottságot, hogy kezdeményezési jogát a lehető leghamarabb gyakorolja.
EnglishWhen it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
Amikor azonban élni akart ezzel a jogával, akadályokat állítottak az útjába.
EnglishSecondly, a parliament that takes itself seriously must exercise this right.
Másodszor, ha egy parlament komolyan akarja venni magát, akkor élnie is kell ezzel a jogával.
EnglishThree of those are with the carriers for the 'exercise,' one's right down below at the pier.
Ezek közül három kint van az anyahajukkal a gyakorlaton, egy meg itt horgonyoz a mólónál.
EnglishTo exercise this right, they have to invest in boats, fishing gear and safety equipment.
E jog gyakorlásához beruházniuk kell hajókba, halászati felszerelésbe és biztonsági berendezésekbe.
EnglishPeople will exercise their right to free media and freedom of expression.
Az emberek gyakorolni kívánják a sajtószabadsághoz és a véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogukat.
EnglishUnless you exercise your right to buy the unsold copies at half the list price, we must pulp them.
Választhat: vagy a zúzda, vagy megveszi a maradékot a bolti ár feléért, ehhez önnek joga van.
EnglishAfter one year, I think we can fully exercise this right.
Egy év után, úgy gondolom, teljes mértékben gyakorolhatjuk ezt a jogot.
EnglishIt helps citizens to exercise their right to participate in the democratic life of the Union.
Ez segíti a polgárokat, hogy élhessenek az Unió demokratikus életében való részvételhez fűződő joguk gyakorlásában.
EnglishThe people of Southern Sudan have waited a long time for the chance to exercise their right of self-determination.
A dél-szudáni emberek hosszú ideje várnak a lehetőségre, hogy gyakorolhassák önrendelkezési jogukat.
EnglishIn war you do not exercise the right of private judgment.
A háborúban nincs helye magánjellegű ítéletnek.
EnglishBut, Commissioner, we cannot discharge our duty as legislator until you exercise your right of initiative.
Biztos úr, mi azonban csak akkor tudjuk végrehajtani jogalkotói feladatunkat, ha Önök gyakorolják kezdeményezési jogukat.
EnglishThe Commission should exercise its right of initiative and draft a bill very soon after the reorganisation.
A Bizottságnak gyakorolnia kell kezdeményezési jogát, és az átszervezés után nagyon gyorsan törvénytervezetet kell megfogalmaznia.
EnglishYou need to exercise that right.
EnglishSecondly, the regulatory procedure with scrutiny ensures that Parliament can exercise its right of veto if it deems appropriate.
A gondosan lefolytatott szabályozási eljárás gondoskodik továbbá arról, hogy a Parlament élhessen vétójogával, ha ezt helyénvalónak tartja.
EnglishSuch familiarity was a kind of ownership, he felt; she owned him for the same reasons if she would just exercise her right.
Ez a tudás egyfajta tulajdonosi érzetet keltett benne: ugyanilyen okok miatt uralta őt a lány, noha tulajdonosi jogait nem kívánta érvényesíteni.
EnglishEU citizens may exercise their right to vote and to stand as a candidate either in the EU country of residence or in their home country.
Az uniós polgárok vagy a lakóhelyük szerinti, vagy a származásuk szerinti tagállamban gyakorolhatják aktív vagy passzív választójogukat.
EnglishParliament cannot exercise the right by which it wishes to make an impact on what proposals the Commission should put forward.
A Parlament nem tudja gyakorolni azt a jogát, amelyen keresztül érvényesíteni akarja a hatását, hogy a Bizottság milyen javaslatokat terjesszen elő.
EnglishPeople approach me with many problems which they encounter when attempting to exercise their right to mobility outside their country of origin.
Az emberek sokféle problémával keresnek meg, amelyek mind a származási országukon kívüli mobilitás jogának gyakorlása során vetődnek fel.
EnglishArrests are continuing, with individuals being seized for having apparently done no more than exercise their right to freedom of expression.
Folytatódnak a letartóztatások, azért tartóztatnak le embereket, mert nem tettek egyebet, csak gyakorolták a véleménynyilvánítás szabadságát.