"exhaust" translation into Hungarian

EN

"exhaust" in Hungarian

EN exhaust
volume_up
{noun}

1. engineering

exhaust
Blue smoke jetted from the rusted exhaust pipe as he started it up.
Beindította a motort, a rozsdás kipufogócső kék füstöt okádott.
The ratio of the cross-sectional area of the probe to that of the exhaust pipe shall not be less than 0 705.
A mintavevő szonda és a kipufogócső keresztmetszetének aránya legalább 0,05.
Then, as they settled themselves to sleep again, there came through the darkness the roar of an exhaust.
Miközben újra alváshoz készülődtek, a sötétségből egy kipufogócső bömbölése hallatszott.

Context sentences for "exhaust" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWait, Tesla told her, concerned the woman not exhaust what little energy she had.
Amiatt aggódott, hogy az asszony felemészti azt a kevés energiáját is, ami megmaradt.
EnglishI must find an eternal hell, to exhaust the eternity of rage which consumes me.
Örök poklot kell találnom, hogy kilehelhessem a bennem lakozó örök dühöt.
EnglishWe now have the ability, for the first time, to charge for exhaust gases.
Most első alkalommal képesek vagyunk arra, hogy díjat vessünk ki a kipufogógázra.
English'It appears to me that this purported car's exhaust system is also made of glass.
- Nekem úgy tűnik, hogy az állítólagos kocsi kipufogórendszere ugyancsak üvegből készült.
EnglishDuring the test the exhaust gases shall be collected in one or more bags.
A vizsgálat alatt a kipufogógázokat egy vagy több zsákban kell összegyűjteni.
EnglishI played the exhaust from an old ion drive reaction motor into it for nearly a month.
Eljátszadoztam egy öreg reaktív ionmotor kilépő nyalábjával néhány hónapig.
EnglishIt felt as if the rocket exhaust was blasting at them from directly overhead.
Tűzoszlop emelkedett az égre, és hihetetlen gyorsasággal tört a magasba.
EnglishThis directive deals with exhaust emissions from diesel engines installed in tractors.
Az irányelv a traktorokba szerelt dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásaira vonatkozik.
EnglishPerhaps a breeze from the nearby ocean dispersed the exhaust fumes of cars, she thought.
A bilbaói repülőtér kisebb volt mint a madridi, és a levegője is valamivel tisztább.
EnglishThe afternoon was humid, the struggling sunlight dull with exhaust haze.
A délután párás volt, az időnként előbukkanó napfény kipufogófüsttel teli.
EnglishIt backed up the steep incline to the street, white steamy exhaust pouring from its rear end.
Hátul sűrű, fehér füstöt eregetve farolt ki az utcára vezető, meredek bekötőúton.
EnglishFirst, their slow growth would exhaust the patience of most farmers.
Először is, lassú növekedésük a legtöbb földműves türelmét kimerítette volna.
EnglishIt has to have an exhaust velocity way higher than Uranus's escape velocity.
Ennek a sebessége jóval nagyobb kell hogy legyen, mint az Uránuszé.
EnglishMost likely the exhaust of a car, I said, and was suddenly sorry for his disappointment.
Nem, valószínűleg egy autó kipufogója mondtam és mindjárt meg is sajnáltam a csalódásért.
EnglishThe food was tasty, but the hot night air smelled of exhaust fumes.
Az étel ízletes volt, de a lehúzott ablaknál éreztük a kipufogógázok kellemetlen szagát.
EnglishAutomobile exhaust fought to destroy the fragrance of Arabian food and spices sold at bazaars.
Kipufogógáz küzdött a bazárban kapható arab ételek és fűszerek illatával.
EnglishUnfortunately, these two cases do not exhaust the list of phobias.
Sajnos ez a kettő még messze nem meríti ki a fóbiák teljes felsorolását.
EnglishBlood squirted from the Lawnboy's grass-exhaust in an amazing jet.
A fűkifúvóból fű helyett vér buggyant elő, meghökkentően erős sugárban.
EnglishProbably a diesel generator system, by the look of this exhaust plume.
Feltehetőleg dízelgenerátor-rendszer a kipufogó füstje alapján.
EnglishHe had straightened the exhaust crimp, with a toolkit from the cockpit, and test- fired the engines.
A lezuhanáskor megsérülhetett, bár nem súlyosan, és éppen a gépét próbálta megjavítani.