"exhibit" translation into Hungarian

EN

"exhibit" in Hungarian

EN exhibit
volume_up
{noun}

My unbroken, lily-white neck is Exhibit A, and it's the only exhibit I have.
Töretlen, liliomfehér nyakam az első számú tárgyi bizonyíték rá, az egyetlen bizonyítékom.
The one I looked at the longest had a little sign saying STATE POLICE EXHIBIT 217 propped up in the corner.
TÁRGYI BIZONYÍTÉK.
There were all sorts of evidence supporting the thesis, his office calendar being Exhibit A.
Különböző bizonyítékok támasztották alá ezt a tételt, az első számú bizonyíték az irodai naptárja volt.
exhibit (also: clue)

Synonyms (English) for "exhibit":

exhibit

Context sentences for "exhibit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn retrospect, even his visit seemed to me to exhibit extraordinary self-assurance.
Utólag visszanézve még az a megjelenés is a rendkívüli magabiztossággal tüntetett.
EnglishVenkman cautiously circled the exhibit table, his weapon trained toward the ceiling.
Venkman megkerülte a bűnjelek asztalát és fegyverét a mennyezet felé tartotta.
EnglishThe Germans would exhibit both par excellence only one quarter of a century later.
A németek mindkettőt par excellence mutatták be alig negyedszázaddal később.
EnglishIn January I saw an exhibit of Fernando Botero's paintings at the UC Berkeley library.
Januárban láttam egy kiállítást Fernando Botero képeiből a UC Berkley könyvtárban.
EnglishCrossing the exhibit of electrical devices, I came to the hall of glass.
Eladdig, míg a villamos készülékek folyosóján áthaladva az üvegterembe nem értem.
English(I often have the opportunity to exhibit Grace in dealing with Long Snoot.)
Sokszor van lehetőségem a Kegyelmet kimutatni, ha Hosszúorral van dolgom.
EnglishEven while we exhibit her here, she is walking among you, touching and taking.
Még most is, miközben mi itt bemutatjuk, ott lopózik közöttetek, és amit megérint, elveszi.
EnglishYou were the man who discovered Atlantis... and now you're part of the exhibit.
Te vagy aki felfedezte Atlantiszt... és része vagy a kiállításnak.
EnglishI mixed myself another drink and sipped it and put the exhibit aside.
Kevertem magamnak még egy pohár italt, belekortyoltam, és félretettem a bizonyítékot.
EnglishHe slowly explained each exhibit, marked it carefully and filed it away.
Alapos magyarázatot tűzött mindegyik bizonyítékhoz, és sorszámmal ellátva rendszerezte őket.
English'You did make an exhibit of yourself!' the machine shouted.
De még mennyire hogy azt csináltál magadból! visította magából kikelve a gép.
EnglishHe caught a glimpse of the specimen jar, still perched on the exhibit table.
Szeme a bizonyítékok asztalán álló mintavevő edényre esett.
EnglishWhen 89-58 begins to exhibit paranormal abilities, he proves to be phenomenally endowed.
Amikor megmutatja paranormális képességeit, kiderül, hogy ebben a tekintetben is egyedinek számít.
EnglishOf the forty-eight orphans residing at the Institute, only seven exhibit any paranormal powers.
Ezek minden bizonnyal a rendszeres altatóhasználat mellékhatásai.
EnglishStark, however, was betting all their attention would be riveted by Exhibit A there, halfway down the hall.
A takarás, amit a cserepes pálma nyújtott, legjobb esetben is minimálisnak mondható.
EnglishShe walked over to the exhibit table and picked up a large specimen jar.
Odasétált az asztalhoz és felvette a szóban forgó edényt.
EnglishHe was beyond apologizing, too shattered to exhibit charm or cleverness of any kind.
Mentegetőzni sem tudott; túlságosan megrendült, hogysem bármiféle.bájjal vagy bölcsességgel hozakodjon elő.
EnglishNow, the prosecutor continued, can you identify the substance in the jar on the table marked Exhibit F?
És most folytatta a vád képviselője , felismeri az F-fel jelölt üvegcsében látható anyagot?
EnglishLet the other young ladies have time to exhibit.
Elég sokáig szórakoztattál bennünket, hagyd a többi hölgyeket is szerepelni.
EnglishAfter marking Exhibit MM4292, Mitch quit the deposition.
Miután felírta a 4292-es sorszámot, Mitch befejezte tanúvallomását.