EN exile
volume_up
{noun}

1. general

exile (also: outcast)
Te száműzött vagy, vagy hamarosan az leszel.
The Sand People waited for the exile to make the first move.
A buckalakók várták, hogy a száműzött megtegye az első mozdulatot.
- A száműzött az elsődleges célpont.
This exile will not, of course, extend to you, he continued.
- Ez a száműzetés önre természetesen nem vonatkozik - folytatta.
To you this trip may be a form of exile, but to me it'd be an escape!
Magának ez az út száműzetés lesz, de nekem megmenekülés!
If this is exile, I'll endure it somehow, Floyt allowed.
Ha száműzetés is ez, alighanem ki fogjuk bírni ismerte be Floyt.
exile (also: outlaw, fugitive)
The Western Sahara in Exile movement has courageously brought this situation to the world's attention.
A Western Sahara in Exile (Számkivetett Nyugat-Szahara) elnevezésű mozgalom bátran a világ tudtára adta az esetet.
Bremen, as much an outcast as himself, alone in his beliefs, exiled for truths that only he could accept.
Bremen, ugyanolyan számkivetett, mint ő maga, egyedül a hitben, száműzött olyan igazságok miatt, amelyeket csak ő tud elfogadni.
exile (also: banishment)
The way the priest explained it to me, she said, the Fraternity decided your exile here was worse than any punishment they could have thought of.
A pap elmagyarázta, hogy a lovagok úgy döntöttek: az itteni számkivetés rosszabb bármilyen büntetésnél, amit ők ki tudtak volna agyalni számodra.
exile (also: refugee, fugitive)
I represent many Chinese exiles in London and I am pleased to offer what small support I can by speaking out on behalf of Mr Liu and their democratic aspirations.
Londoni választókerületemben sok kínai menekült él, és örülök, hogy legalább annyit tehetek értük, hogy felszólalok Liu úr és demokratikus törekvései mellett.

2. religion

Synonyms (English) for "exile":

exile

Context sentences for "exile" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had thought of her as an exile on some big island, like Cyprus or Lesbos or Corfu.
Azt gondolta, valamelyik nagy szigetre száműzték, mint Ciprus, Lesbos vagy Corfu.
English(FI) Mr President, China has increased its pressure on the Tibetan Government in exile.
(FI) Elnök úr, Kína növelte a száműzetésben levő tibeti kormányra nehezedő nyomást.
EnglishLivia asked, why then did he suppose that her son Tiberius had gone into exile.
Livia ekkor megkérdezte, mit gondol, Tiberius miért ment száműzetésbe?
EnglishHe was ready even to go into exile rather than continue to live with her.
Száműzetésbe is szívesen megy, csak ne kelljen olyan nővel együtt élnie, akit gyűlöl.
EnglishBut thanks to what those children are doing, our exile as ghosts will not be permanent.
De a gyerekek tesznek róla, hogy számkivettetésünk az árnyékvilágban ne legyen tartós.
EnglishYou will live there in safety and comfort, but in exile from your native Earth.
És ott fog élni biztonságban, kényelemben, de száműzetésben, távol szülőhazájától, a Földtől.
EnglishYet you let me bring him down and force him into exile, Chen said.
- Maga hagyta, hogy megbuktassam és száműzetésbe küldjem Seldont - mondta Chen.
EnglishTheir last bitterness over my coup -- and TakkataJim's exile -- seena to have dissipated.
Úgy látszik, már csöppet sem neheztelnek a "puccsom" és Takkata-Jim száműzetése miatt.
EnglishIt would be the first full-length piece Ziller had completed since his self-imposed exile.
Ziller azóta nem rukkolt el egész estés darabbal, amióta önkéntes számzetésbe vonult.
EnglishIn exchange for their letting me come back from exile, I promised I wouldn't take help.
Hogy visszatérhessek a száműzetésből, megígértem, hogy nem veszem igénybe a segítségeteket.
EnglishInside Iraq there is much solidarity with the Iranians in exile.
Irakban nagyfokú szolidaritás tapasztalható a száműzetésben élő irániakkal szemben.
EnglishBecause of that he was in exile in Siberia when the Bol-sheviks struck.
Emiatt a bolsevikok forradalma idején Szibériában élt, száműzetésben.
English'Ten years of exile there,' Sparhawk shrugged, breathing deeply as he tried to regain his wind.
Sparhawk vállat vont, és mélyeket lélegzett, hogy visszanyerje az erejét.
EnglishI'll tell them it's over, that they're all going into exile for no reason!
Megrnondom nekik, hogy vége, hogy hiába vállalják a száműzetést!
EnglishAnd we didn't chuck him out; Ziller left Chel to go into self-exile in the Culture.
És nem mi mutattunk ajtót neki; önként hagyta el a Kelget.
EnglishRodin became deputy to Argoud as operations chief of the OAS in exile in the winter of 1961.
Rodin 1961 telén lett Argoud-nak, az emigrációban működő OAS vezérkari főnökének a helyettese.
EnglishHe made the sacrifice because he was a father; he went into voluntary exile.
Látva leányai elégedettségét, tudta, hogy jól cselekedett.
EnglishAlas, protested Lancelet, laughing, would you exile me from your court for all time?
- Szóval örökre száműzöl udvarodból? - nevetett Lancelet.
EnglishWe ignored your violation of the exile we agreed upon.
Eltekintettünk attól, hogy egyezségünket megtörve maga előjött a száműzetésből.
English'His stuffing all came out after my father sent you into exile.
Miután apám száműzetésbe küldött téged, kijött belőle az összes bélés.