"existing" translation into Hungarian

EN

"existing" in Hungarian

EN existing
volume_up
{adjective}

existing (also: extant, substantial, going)
Add existing filesAdds existing files to a currently selected group.
Létező fájlok hozzáadásaLétező fájlokat ad hozzá a kiválasztott csoporthoz.
Similarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
Hasonlóan elengedhetetlen a már létező szabályozás megfelelő alkalmazása.
Updates the contents of the existing database fields by the marked records.
A megjelölt rekordok tartalmát a létező adatbázismezőkére frissíti.

Synonyms (English) for "existing":

existing
English

Context sentences for "existing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is crucial for overcoming existing barriers at the national and EU level.
Ez kulcsfontosságú a jelenlegi nemzeti és európai szintű akadályok leküzdéséhez.
EnglishAttention must be paid to ensuring compliance with existing transport regulations.
Biztosítani kell továbbá a meglévő szállítási rendeleteknek való megfelelést is.
EnglishTherefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Ezért én inkább a meglévő szöveg javítása mellett vagyok, elhagyni nem szeretném.
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
A jelenlegi tagállamokban a közvélemény ezzel kapcsolatban jóval kevésbé pozitív.
EnglishMy men and I will di­vide the rest among us, using our existing squad structures.
A többit szétosztjuk magunk közt az embereimmel a meglévő osztagstruktúra szerint.
EnglishEnsuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
Kemény harc lesz azonban azt biztosítani, hogy a meglévő rendszer elé kerüljön.
EnglishRegarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.
Ami a meglevő EU-jogszabályokat illeti, a végrehajtás az, ami nagyon lényeges.
EnglishNext to the pump motor, Chavez took the wrench and removed the existing canister.
A pumpa motorja mellett Chávez a franciakulccsal kivette a bent lévő tartályt.
EnglishAnalyses have shown that existing recruitment systems are not gender neutral.
Elemzések azt mutatták, hogy a meglévő felvételi rendszerek nem nem-semlegesek.
EnglishThis proposal goes further than the rules existing in any other jurisdiction.
Ez a javaslat továbbmegy a bármely más joghatóság területén érvényes szabályokon.
English. - The need to update existing rules on toy safety is long overdue.
írásban. - Régóta időszerű a játékok biztonságáról szóló szabályok módosítása.
EnglishClick this button to apply the modifications made to an existing configuration.
Kattintson erre a gombra a korábbi beállítások módosításának alkalmazásához.
EnglishThe greatest possible use should also be made of existing instruments and policies.
A lehető legjobban ki kell használnunk a meglévő eszközöket és politikákat is.
EnglishThe existing legislation has brought a number of problems, which we have analysed.
A hatályos jogszabályok számos problémát vetettek fel, ezeket már elemeztük.
EnglishIt was self-contained, existing primarily to serve the needs of its own people.
Önellátó volt, elsősorban azért létezett, hogy saját polgárainak igényeit kielégítse.
EnglishFurther tightening of all the existing economic sanctions also seems unavoidable.
Az érvényben lévő gazdasági szankciók további szigorítása is elkerülhetetlennek tűnik.
EnglishThis proposal, however, will maintain the existing two-tier healthcare system.
Ez a javaslat azonban fenn fogja tartani a meglévő kétlépcsős egészségügyi rendszert.
EnglishPersonally, I am convinced that existing resources are more or less sufficient.
Nekem személy szerint meggyőződésem, hogy a meglévő források többé-kevésbé elegendőek.
EnglishWe can also make use of existing networks and the social partners for this purpose.
Erre a célra használhatjuk a meglévő hálózatokat és a szociális partnereket.
EnglishRather, they should draw on existing best practices in some Member States.
Sokkal inkább, a tagállamokban meglévő legjobb gyakorlatból kellene meríteniük.