"exit" translation into Hungarian

EN

"exit" in Hungarian

EN exit
volume_up
{noun}

1. general

exit (also: egress, issue, outlet)
As they proceeded towards the exit, Maude developed the theme.
Miközben a kijárat felé tartottak, Maude részletesebben kifejtette a nézetét.
It moved quickly, its clear intention to come between him and the exit.
Sebesen mozgott, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a kijárat és a férfi közé férkőzzön.
And Nomuri made his exit while Clark attacked his rice ball.
És Nomuri már indult is a kijárat felé, miközben Clark nekiesett a rizsgolyójának.
exit (also: going)
(k) means of controlling access to and exit from the slaughter house;
k) a vágóhídra történő bejutás és az onnan való távozás ellenőrzésének eszközei;
Time for a graceful exit, Hari's lieutenant whispered.
- Azt hiszem, elérkezett a távozás ideje - suttogta Hari protokollosa.
Such an abrupt exit might tempt an ungrateful employer into minimizing his expenses.
Az ilyen hirtelen távozás esetleg arra csábíthat egy hálátlan munkaadót, hogy csökkentse a költségeit.
exit

2. colloquial

exit
volume_up
kilépés {noun} [coll.]
-timeout secs exit with status 0 after secs seconds
-timeout másodperc kilépés 0 értékkel ennyi másodperc várakozás után
Print list of export types supported and exit
A támogatott exportálási típusok kiírása, majd kilépés
Exit the program from File-Quit or do kill -9 if you like.
Lépjen ki a programból a Fájl-Kilépés menüponttal vagy adja ki a "kill -9 " parancsot.

Context sentences for "exit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe defense had lost one of its most sympathetic jurors with the exit of Herrera.
Herrera távozásával a védelem az egyik legmegbízhatóbb esküdtjét vesztette el.
EnglishI got a guy with a hole in the back of his head where the exit wound was...
Van nálam egy fickó akinek egy lyuk van a hátul a fején és a kimeneti seb egy....
EnglishThis was just sympathetic camouflage, so that he could make a dignified exit.
Ez csak tettetett rokonszenv, hogy végül méltóságteljesen vonulhasson vissza.
EnglishI thought it was a miracle that he had even found the right exit off the Interstate.
Kész csoda, gondoltam, hogy egyáltalán rátalált az autópálya megfelelő kijáratára.
EnglishMenion looked from one wall to the next, searching for another exit to the room.
Menion egyik falról a másikra nézett, másik kijáratot keresve a szobában.
EnglishSubsequently, Marty Scorsese also expressed the desire to exit the series.
Később Martin Scorsese szintén megtalálta a módját, hogy kilépjen a csapatból.
EnglishSoon a cadre of police will arrive... just in time to kill us as we exit the church.
Épp időben érnek ide a rendőrök, hogy megöljenek minket, amint kilépünk a templomból.
EnglishHe headed toward the exit, eager to get out of there before he exploded.
Reszketett, a rikoltozás emléke még mindig ott vibrált az agyában, a csontjaiban.
EnglishVoltaire asked, Why do you wish to exit stage left with such unseemly haste?
- Miért akarjátok ilyen hirtelen elhagyni a színpadot?- kérdezte Voltaire.
EnglishWe ride in silence to the eighth floor, and exit with a flood of people.
Csöndben felmegyünk a nyolcadik emeletre, és jó néhány emberrel együtt kiszállunk.
EnglishDarby leaned on the side of the building a few feet from the parking lot's exit.
Darby nekidőlt a parkoló kijáratától néhány méternyire lévő épületnek.
EnglishExit 8, according to Jonesy, was marked Palmer, UMass, Amherst, and Ware.
A 8-as lejáró Jonesy szerint Palmert, az UMasst, Amherstet és Ware-t jelenti.
EnglishConcerning independent exit polls, this is not an essential element for the elections.
Ami a független exit pollokat illeti, az a választásoknak nem lényegi eleme.
EnglishNo exit now remained except the terrace, and I knew the drop that existed beneath it.
Most már csak a teraszra lehetett kimenni, amely alatt a feneketlen szakadék ásított.
EnglishJack Ryan was just about to take the cloverleaf exit off I-495 when his car phone rang.
Jack Ryan éppen le akart hajtani az I-495-ösről, amikor megszólalt a telefon.
EnglishBut far-seeing sentries at every exit headed back the little scarlet figure.
De a sasszemű őrök minden kísérletnél visszakergették a kis vörös alakot.
EnglishThere was an arms shop on the northwest wall, by the exit to the Ostin road.
Az Ostin út felé, az északnyugati városfalnál találtam egy fegyverboltot.
EnglishOur troops are bogged down, and no hope of exit seems possible under such conditions.
Csapataink megrekedtek, és ilyen körülmények között nincs remény egy esetleges kiútra.
EnglishWe got off the exit, started looking for a -- we found a Shoney's restaurant.
A kijáratot elhagyva, némi keresgélés után -- végül egy Shoney's étteremben kötöttünk ki.
EnglishFor a moment the crowd stopped its exit to watch with morbid curiosity.
A tömeg hirtelen megtorpant, és döbbent kíváncsisággal várta a fejleményeket.