"exorbitant" translation into Hungarian

EN

"exorbitant" in Hungarian

EN exorbitant
volume_up
{adjective}

exorbitant (also: exaggerated, extravagant, extreme)
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Egyetértek azzal, hogy nem szabad túlzott kiváltságokat követelnünk az eurónak, mint tartalékvalutának.

Synonyms (English) for "exorbitant":

exorbitant

Context sentences for "exorbitant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis will be reflected in higher extraction costs, which means exorbitant prices.
Ezt a magasabb kitermelési költségek tükrözik, ami elszabaduló árakat jelent.
EnglishI have heard that certain of your charges are exorbitant, said Aillas.
- Úgy hallottam, hogy bizonyos árak nagyon magasak nálad - jegyezte meg Aillas.
EnglishHe settled on a four-acre meadow facing Lake Michigan and rented it for an exorbitant fee.
Másfél hektárnyi kaszálót foglalt le a Michigan-tóval szemben, és busás díjért kibérelte.
EnglishBonuses can be earned by associates for exorbitant billing.
Az ügyvédek az emberfelettien magas végösszegű számlázással érdemelhetik ki a prémiumot.
EnglishThe cost of such monitoring would be exorbitant for access providers, and the checks complicated.
Az ilyen megfigyelés rendkívül költséges lenne az internetszolgáltatók számára, az ellenőrzés pedig bonyolult.
EnglishIn the EU, the current patent system is fragmented and exorbitant with regard to translation requirements.
Az Európai Unióban a jelenlegi szabadalmi rendszer szétaprózódott és a fordítási költségek hatalmasak.
EnglishThis can be done safely and responsibly, without imposing exorbitant burdens on our economy.
Ezt meg lehet tenni biztonságosan és felelősségteljesen is, anélkül hogy mértéktelen terheket rónánk a gazdaságunkra.
EnglishThough nobody, and no nation now extant, could afford to pay it, the price was not exorbitant.
Annak ellenére, hogy senki, és semmilyen ma létező náció nem engedhetett meg ennyit magának, az ár nem volt eltúlzott.
EnglishThe operations involved are generally exorbitant.
Az ezzel kapcsolatos műveletek általánosságban túlzottak.
EnglishToday, the Indian market has closed itself off to our products by imposing exorbitant 150% tariffs on them.
Jelenleg az indiai piac elzárja magát a termékeink elől azáltal, hogy felháborítóan magas, 150%-os vámot vet ki rájuk.
EnglishThose who have made a nice living from speculation and exorbitant interest rates for years should now make a contribution.
Azoknak, akik évekig jól éltek spekulációból és a csillagászati kamatlábakból, most részt kell vállalniuk.
EnglishThis demand would have forced our tyre producers to replace all their ranges of moulds at an exorbitant cost.
Ez a követelmény arra kényszeríti gumiabroncs-gyártóinkat, hogy őrült összegekért cseréljék le teljes öntőforma-készletüket.
EnglishThe Commission exercises exorbitant powers.
A Bizottságnak túlzottan nagy a befolyása.
EnglishGiant, open repair bays yawned wide, full of dismantled parts stolen from ships that hadn't paid exorbitant protection money, as Wedge had done.
A Csempészek Holdja leginkább egy világméretű automatizált üzletnek tűnt, ahol a hulladékot eldobták.
EnglishBesides, exorbitant remuneration for company directors has seriously shaken confidence - I think we can agree on that.
A cégvezetőknek fizetett csillagászati juttatások pedig súlyosan aláásták a piaci bizalmat - és azt hiszem, ebben egyetérthetünk.
EnglishRegardless of my answer, he will profess shock and disbelief at such exorbitant salaries in the tall buildings.
Válaszomtól függetlenül mélységes megdöbbenéssel és hitetlenkedéssel fogadja majd, hogy ilyen elképesztően magas fizetést adnak a felhőkarcolókban.
EnglishThis private interview with Mitchell Flanagan had been bought and paid for by Rowan Mayfair-or the Mayfair family at any rate-at an exorbitant price.
Ezt a magánbeszélgetést Mitchell Flanagannel Rowan Mayfair vagy a Mayfair-család vásárolta meg irtózatos áron.
EnglishOn the other hand, if you're visiting an underdeveloped country, and 25 dollars buys you a gourmet meal, it's exorbitant for a Big Mac.
Másrészről, ha egy fejletlen országba látogat, és 25 dollárért ínyenc lakomát vehet magának, akkor az rengeteg pénz egy Big Mac-ért.
EnglishThey left their small shuttle at the Port Authority and paid a fee to guarantee its protection-an exorbitant enough price that Wedge was reasonably sure they would have no troubles.
Port Authoritynál hagyták a parányi űrsiklót, és Wedge annyi pénzt vett magához, hogy nyugodtak legyenek, nem kerülnek bajba.
EnglishBecause public expenditure has exploded in order to bear the social consequences of your economic policies and the exorbitant costs of mass immigration.
Szétvetette a közkiadásokat, hogy viselniük kellett az Önök gazdasági politikáinak és a tömeges bevándorlás csillagászati költségeinek társadalmi következményeit.