"to exorcise" translation into Hungarian

EN

"to exorcise" in Hungarian

EN to exorcise
volume_up
[exorcised|exorcised] {verb}

Context sentences for "to exorcise" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI had needed Merrick Mayfair to exorcise this evil spirit forever.
Merrick Mayfairre volt szükségem, hogy kiűzze a gonosz kísértetet örökre.
EnglishListen to me, I said, if I wanted to exorcise a devil, would it help to know exactly who he was?
Figyeljen rám mondtam, ha ki akarnék űzni egy ördögöt, segítene, ha pontosan tudnám, ki az?
EnglishAt times like this, tears exorcise emotions that would otherwise haunt me and, by their haunting, embitter me.
Ilyenkor kisírom magamból azokat az érzéseket, amelyek különben kísértenének és elszomorítanának.
EnglishThis is tantamount to using Beelzebub to exorcise the devil.
Ez olyan, mintha Belzebubot hívnánk ördögöt űzni.
EnglishAnd you can't exorcise a demon when you have no faith.'
És a démont nem lehet kiűzni, ha nincs hit!
EnglishShimrod tried to exorcise the visions: Go!
Shimrod megpróbálta elűzni a képeket.
EnglishAnd all she could hope for was to tell someone, to unburden and exorcise, as everybody else did, through talk.
Annyiban reménykedhet, hogy elmondhatja valakinek, úgy teheti le a terhet, és űzheti ki az ördögöt, ahogy mások csinálják: beszél róla.
English`Maybe you can exorcise him!'
EnglishAt dawn when the priests entered the house to exorcise the demon, a great wind came out of the desert, carrying with it torrents of blinding sand.
Hajnalban, mikor a papok beléptek a házba, hogy kiűzzék a démont, nagy szél támadt a sivatagból, és hozta magával a vakító homokot.
EnglishExorcise the house!
EnglishLook, every priest has the power to exorcise, but he has to have Church approval, and frankly, it's rarely ever given, so---
Nézze, minden papnak megvan a hatalma, hogy ördögöt űzzön, de szüksége van az egyház beleegyezésére, és őszintén szólva, ezt elég ritkán adják meg, úgyhogy...
EnglishPreia was somewhere close, but Jerle had chosen to talk with the Druid alone, to confess his failure in private to exorcise the demons that raged within.
Preia is ott volt valahol, Jerle mégis inkább beszélt a druidával négyszemközt, beismerte, hogy kudarcot vallott, amikor a maga módján próbálta kiűzni ördögeit.