"exorcism" translation into Hungarian

EN

"exorcism" in Hungarian

EN exorcism
volume_up
{noun}

exorcism
So what are you telling me, meantime--- no exorcism?
Akkor tehát végül is azt mondja, egyelőre nem lesz ördögűzés?
You're familiar with the rules concerning exorcism, Damien?
Maga ismeri az ördögűzés szabályait, Damien?
Supposedly the exorcism lasted for months.
Az ördögűzés állítólag hónapokig tartott.

Synonyms (English) for "exorcism":

exorcism

Context sentences for "exorcism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe counteracting suggestion for Regan, he believed, was the ritual of exorcism.
A Regan esetében használt ellenszuggesztió, vélte, az ördögűzési szertartás.
EnglishThen all the more reason, he at last said gently, to forget about exorcism and---
Akkor ez eggyel több ok arra mondta végül szelíden , hogy elfelejtse az ördögűzést, és...
EnglishChris admitted that at first she'd considered exorcism as shock treatment.
Chris elismerte, hogy először sokk-kezelésnek tartotta az ördögűzést.
EnglishIf a person's possessed by some kind of demon, how do you go about getting an exorcism?
Ha egy embert megszáll valami démon, hogyan űzné ki belőle az ördögöt?
EnglishTell them that we are holding an exorcism to get rid of Goblin.
Mondd meg nekik, hogy ördögűzést rendezünk, mert meg akarunk szabadulni Lidérctől.
EnglishCouldn't you do the exorcism yourself? she pleaded, her lower lip starting to tremble.
Nem tudná maga egyedül elvégezni az ördögűzést? könyörgött Chris, és alsó ajka remegni kezdett.
EnglishAnd didn't you hold an exorcism to get rid of Goblin? asked the priest, throwing me off guard.
Nem maga tartott ördögűzést, hogy megszabaduljanak Lidérctől? kérdezte váratlanul a pap.
EnglishTommy had pleaded desperately to be allowed to watch the exorcism.
Tommy esdekelt, hogy hadd maradjon, hadd nézze végig az ördögűzést.
EnglishAnd if Rebecca comes back, my powers of exorcism may be taxed.'
Ha Rebecca visszatér, esetleg próbára tehetem exorcizáló képességemet.
EnglishCould the only hope for Regan be the ritual of exorcism?
Lehet, hogy Regan megmentésére az egyetlen reményt az ördögűzési szertartás jelenti?
EnglishEleven rooms and eleven bodies, fixed in his mind's eye, beyond exorcism.
Tizenegy szoba és tizenegy test lebegett lelki szemei előtt, nem engedelmeskedve semmiféle ördögűzésnek.
EnglishIncidentally, what an excellent day for an exorcism, Karras.
Mellesleg, Karras, milyen remek nap is ez az ördögűzésre!
EnglishYou would want to do the exorcism yourself? asked the Bishop.
Maga akarná elvégezni az ördögűzést? kérdezte a püspök.
EnglishDo you really think I will vanish away at your exorcism?
Vagy azt hiszed, eltűnök az ördögűző szavaidra?
EnglishThe ritual of exorcism is dangerously suggestive.
Az ördögűzési szertartás veszélyesen szuggesztív.
EnglishYes, I'm sure he's very good at exorcism but...
Igen, az biztos, hogy ő a legjobb a ördögűzésben...
EnglishAnd secondly, Miss MacNeil, before the Church approves an exorcism, it conducts an investigation to see if it's warranted.
És másodsorban, Mrs. MacNeil, az egyház, mielőtt jóváhagyja az ördögűzést, megvizsgálja, hogy indokolt-e.
EnglishHave you ever heard of exorcism, Mrs. MacNeil?
Hallott már az ördögűzésről, Mrs. MacNeil?"
EnglishI must talk to Quinn, about the exorcism.
Beszélnem kell Quinn-nel az ördögűzésről.
EnglishWhat happened to the exorcism all of a sudden?
Mi lett egyszeriben az ördögűzéssel?