"expanse" translation into Hungarian

EN

"expanse" in Hungarian

EN expanse
volume_up
{noun}

expanse (also: bulk, compass, content, coverage)
expanse

Synonyms (English) for "expanse":

expanse

Context sentences for "expanse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor a long moment the European simply stared across the expanse of bright grass.
Egy pillanatig az Európai ránézett a fénylő fű fölött Aztán bólintott röviden, élesen.
EnglishThat west-east expanse of Eurasia is the largest land distance on Earth.
Eurázsiának e nyugat-keleti kiterjedése a világ legnagyobb szárazföldi távolsága.
EnglishTalen gasped, staring out over the bubbling expanse of sticky-looking black muck.
Mi a pokol ez itt? kérdezte Talen, amikor végigtekintett a bugyborékoló, fekete masszán.
EnglishAs she spoke the expanse of stars rapidly grew patchy and began to fade.
Míg beszélgettek, az égen megritkultak a csillagok, és lassan halványodni kezdtek.
EnglishThe vision vanished, and he soared now across the vast expanse of the Wesdand.
A látomás eltűnt, és Bremen most Nyugatföld teres tájai fölött suhant.
EnglishThe avenue opened into a broad expanse of turf, and the house lay before us.
Az út széles gyepszőnyegbe torkollott, s ekkor elénk tárult a kastély.
EnglishThe back door was open; he crossed the expanse of the kitchen to survey the day.
A hátsó ajtó nyitva volt, Marty keresztülment a konyhán, hogy megnézze, milyen is az időjárás.
EnglishThe ground rose, the trees thinned, and T'sais come out on an illimitable dark expanse.
A talaj emelkedni kezdett, a fák ritkultak, és T'sais egy végtelen, sötét területre ért.
EnglishA man leading a horse across the vast expanse of steppe came and went.
Egy ember lovat vezetett keresztül a hatalmas sztyeppén; jött és eltűűnt.
EnglishThe night sky had cleared, and its broad expanse was filled with stars.
Az éjszakai ég kitisztult, az óriás kupolát megtöltötték a csillagok.
EnglishThat big an expanse of hyperspace is hard even on trained eyes.
Egy akkora terület a hipertérből még az én gyakorlott szemeimnek is sok lett volna.
EnglishThen he recognized the lush valley of the Sarandanon and beyond, the blue expanse of the Innisbore.
Azután fölismerte a Sarandanon buja völgyét és azon túl a hatalmas, kék Innisborét.
EnglishThe entire expanse, naked, hot, and desolate, lay masked in the same eerie, deathly silence.
És ugyanaz a kísérteties, halálos csend honolt az egész kopár, forró, magányos végtelenségben.
EnglishWith memories of the hallucinations ofEstcarp, Simon ran his hands across that blank expanse.
Az Estcarpról szóló hallucinációk emlékképeivel agyában Simon végighúzta kezét az üres falon..
EnglishLoyse went to the wide expanse of the bed where much of her gear had been spread about.
Loyse a hatalmas ágyhoz lépett, ahova ruháit teregette szét.
EnglishIt was a large room with a gleaming expanse of parquet floor on which were dotted expensive oriental rugs.
Terem nagyságú szoba volt, fénylő parkettasivatagát drága keleti szőnyegek pettyezték.
EnglishOver the wide expanse there was no sound and no movement.
Fantasztikus szörnyekként meredtek ki belőle a Góliát-szikla és a Róka-szikla kolosszusai.
EnglishBut directly ahead and below, the trees had been cleared, replaced by an impressive expanse of grassland.
A völgy két oldalán fenyőerdők sötétlettek és emelkedtek egészen a magasabb hegyek ormáig.
EnglishHe looked off into the distance, across the broad expanse of the ruins.
Elnézett a messzeségbe, a széles rommezőn túl.
EnglishBugg a half-step in the lead, they sloshed their way across its swirling, rain-pocked expanse.
Poloska fél lépéssel előrébb haladt gazdájánál, úgy gázoltak előre a kavargó, esőcseppektől lúdbőröző vízben.