"expedient" translation into Hungarian

EN

"expedient" in Hungarian

EN expedient
volume_up
{noun}

expedient (also: accomplishment, clearing up, key, resort)
However, we should not risk jobs for the sake of a product that does not really seem expedient.
Emellett nem kellene meglévő munkahelyeket kockáztatnunk azért, hogy egy alkalmatlan megoldás használata teret nyerjen.
The chosen approach was therefore the most natural in historical terms and the most expedient in practical terms.
Éppen ezért a választott megoldás történelmi értelemben a legtermészetesebb, gyakorlati szempontból meg a legcélszerűbb volt.
expedient (also: astuteness, craft, deception, dodge)
expedient (also: egress, get-out, loophole)
volume_up
kiút {noun}
expedient (also: shift)

Context sentences for "expedient" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey might very likely find it expedient to leave Terra alone for a hundred years or so.
Még akkor is, ha a szövetségeseik önként visszaadják a meghódított bolygókat.
EnglishMoreover, a regulation is more expedient than a directive in this context.
Másrészt e területen egy rendelet jobbnak ítélhető, egy irányelvnél.
EnglishIt was judged politically expedient to make this technology available to our allies.'
- Hogy követhettünk el ekkora baromságot? - motyogta Golovko.
EnglishYou cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.
Az emberi jogokat nem lehet szelektíven, a körülményektől függően vagy célszerűségi alapon megközelíteni.
EnglishInstead, it would be most expedient to prudently take account of the effects of the individual scenarios.
Ehelyett az egyes forgatókönyvek hatásainak megfontolt számbavétele a legcélravezetőbb.
EnglishIf I must glory (it is not expedient indeed) but I will come to visions and revelations of the Lord.
Ha dicsekednem kell, bár az mit sem ér, rátérek a látomásokra és az Úr kinyilatkoztatásaira.
EnglishLot was a Christian only because it was expedient, but Gawaine was genuinely devout in his blunt way.
Lot csupán kényszerűségből lett keresztény, ám Gawaine a maga egyszerű módján valódi hívő volt.
EnglishHis disciples say unto him: If the case of a man with his wife be so, it is not expedient to marry.
A tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni."
EnglishFor it is expedient for thee that one of thy members should perish, rather than thy whole body be cast into hell.
Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson.
EnglishWith the krytons and the simple expedient of cutting each wire to the same length, this was easy to achieve.
Az impulzusok egyszerre futottak.be a gyújtószerkezetekbe, berobbantva a hagyományos robbanóanyagot.
EnglishThe European Arrest Warrant offers the perfect expedient.
Az európai elfogatóparancs tökéletes megoldást jelent.
EnglishAll things are lawful for me: but all things are not expedient.
"Minden szabad", de nem minden használ.
EnglishAt the same time, it would be expedient to take countercyclical measures and create economic surpluses.
Ugyanakkor ésszerű lenne, ha ciklikus hatásokat ellensúlyozó intézkedéseket hoznánk, hogy gazdasági értéktöbbletet hozzunk létre.
EnglishI've never come across a murder committed by the simple expedient of hanging a placard on a lift.
Soha nem fordult elő a praxisomban olyan gyilkosság, amelyet azzal az egyszerű trükkel követtek el, hogy egy táblát akasztottak a liftajtóra.
EnglishIt was the perfect expedient for this.
Így állt hát a kézbesítendő filmmel.
EnglishAt that moment, Hastings thought it expedient to retrace his steps quickly back to the house without being seen by either of them.
Hastings pedig elérkezettnek látta az időt, hogy a sövény mentén maga is elosonjon úgy, hogy egyikük se láthassa meg.
EnglishIt was at the least politically expedient, and what Germany now was was a matter of daily struggling with facts that were not and could not be reconciled.
Bock nem szólt, a helyiségben pedig túl sötét volt, hogy látni lehessen arcán a színek viharos játékát.
EnglishIt is imperative that these funds are made available to those who really need them in an expedient and effective manner.
Feltétlenül szükséges, hogy ezek az alapok célirányos és hatékony módon elérhetőek legyenek mindazok számára, akiknek valóban szükségük van rájuk.
EnglishBecause it had become expedient?
EnglishThey declared that they did not at present find it expedient to fire on us, even when we grazed our kine beyond the force screen.
A kék bőrűek biztosítottak minket arról, hogy nem lőnek sem ránk, sem az erőpajzs hatósugarán kívül legelésző állatainkra, míg mi sem tesszük.