Context sentences for "expedite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI need to get answers to some questions in order to expedite the final settlement.
Néhány kérdésre választ kell kapnom, hogy mindent sínre tudjak tenni.
EnglishWe wanted to thank you for helping to expedite our accreditation process.
Meg szeretnénk köszönni, hogy segitett, az engedély megszerzésében.
EnglishWe must expedite the process of diversifying supply sources and transit routes for natural gas.
Fel kell gyorsítanunk a földgáz-források és tranzitútvonalak diverzifikálásának folyamatát.
EnglishThe process is under way, and I assume that today's decisions will help us to expedite it.
A folyamat még tart, és feltételezem, hogy a mai döntések segítenek bennünket az ügy intézésében.
EnglishTo expedite delivery, I'll need an account number.
Ahhoz, hogy a szállítmányt elindíthassuk, egy számlaszámra van szükségem.
English., and the order had the word expedite on it.
A kapitány parancsot kapott, hogy vigye a cirkálót Washington D.C-be, mégpedig sürgős jelleggel.
EnglishThe EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
Az Európai Uniónak meg kell kettőznie erőfeszítéseit annak érdekében, hogy minden lehető módon felgyorsítsa ezt a folyamatot.
EnglishOur job here is to expedite the peace process in this country.
A munkánk az, hogy elősegítsük a békefolyamatot.
EnglishOkay, I'll have the FBI expedite things here, Moore replied.
Oké, meg fogom sürgetni az FBI-t ígérte Moore.
EnglishIn order to expedite moves towards this road map, I would like to expound my idea on how to now move forward.
Az útiterv kialakítását elősegítendő, szeretném ismertetni elgondolásaimat a hogyan továbbal kapcsolatban.
EnglishHe thought so, since it would expedite affairs and enlarge the time for tilting of the horn.
Igyekeztem méltóságteljesen viselkedni, amennyire a körülmények engedték, és azt mondtam, ragaszkodom a négyszemközti kihallgatáshoz.
EnglishFurthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
A munka felgyorsítása érdekében továbbá az elnökség ennek a kérdésnek a kezelésére külön munkacsoportot hozott létre.
EnglishI expect the Commission to expedite the reform of the dossier and to begin talks with the Member States regarding the commissioners.
Kérem a Bizottságot, hogy sürgesse meg az akta reformját, és kezdjen tárgyalásokat a tagállamokkal a biztosok személyéről.
EnglishIn order to expedite enactment of the legislation, this report adopts the common position of the Council without amendments.
Annak érdekében, hogy felgyorsuljon a jogszabállyal kapcsolatos jogalkotás, ez a jelentés módosítások nélkül fogadja el a Tanács közös állásfoglalását.
EnglishThe last motion is to expedite the deposition of Donny Ray Black, His Honor says, looking directly at the defense table.
Az utolsó beadvány azt indítványozza, hogy mielőbb kerüljön sor Donny Ray Black előzetes vallomástételére mondja a bíró úr, és a védelem asztalára szögezi a tekintetét.
EnglishIn addition, it urges the Commission to expedite the approval of the importation of genetically modified foods, with which I completely disagree.
Sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy siettesse a géntechnológiával módosított élelmiszerek behozatalának elfogadását, amit teljes mértékben ellenzek.
EnglishIn addition, thanks to the work in committee, numerous other interests have been taken into account that further expedite or simplify the procedure.
Ezen túlmenően, a bizottságban végzett munkának köszönhetően, számos egyéb érdeket is figyelembe vettek, ami felgyorsítja, illetve tovább egyszerűsíti az eljárást.
EnglishThe reason I am standing up now is to ask the Commission to expedite the funding of relief and the restoration to normality of my region, the South-East of England.
Azért szólalok fel, hogy felkérjem a Bizottságot, gyorsítsa fel a segély ügyét, hogy délkelet-angliai régiómban visszaállíthassuk a normális viszonyokat.