"expendable" translation into Hungarian

EN

"expendable" in Hungarian

EN expendable
volume_up
{adjective}

expendable
The only expendable members of this expedition are myself, Rhulad and Midik.
Csak három feláldozható tagja van az expedíciónak: Rhuland, Midik és én.
One expendable scout, she thought bitterly.
Feláldozható felderítő, gondolta keserűen.
Szóval feláldozható, erről van szó?
expendable (also: available, consumable, usable)
expendable (also: waning)
volume_up
fogyó {adj.}

Synonyms (English) for "expendable":

expendable
English

Context sentences for "expendable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe views himself as expendable, and this is why he volunteers for the grunt work.
Deck könnyen pótolhatónak tartja magát, ezért önként vállalja az alja munkát.
EnglishHis hostages are his only assets, and he will regard them as expendable assets.
Az egyetlen ász a kezében a túszok, de eldobható lapoknak tekinti őket.
EnglishThe Free Corps was the Legion's shock unit; as such, it was considered expendable.
A Szabad Cohors a Légió különleges alakulata volt, ennélfogva feláldozhatónak számított.
EnglishAmerican commanders no longer thought of their men as expendable assets.
Az amerikai parancsnokok már nem úgy gondoltak az embereikre, mint fogyóeszközökre.
EnglishMaybe Father Sebastian chose us because as outsiders we're expendable.
Talán azért választott minket Sebastian atya, mert a kívülállók feláldozhatóak.
EnglishIf properly broken, they are acceptable workers, as well as expendable in the usual sense.
A megfelelő ráhatással elfogadható munkásokat lehet faragni belőlük.
EnglishWe'd start out on the fringes, all of us, untrusted and expendable.
Mi mindannyian alulról kezdtük, bizalom nélkül és feláldozhatóként.
EnglishShe knelt close to where Narnra was sitting and said, To save Cormyr, we are all expendable.
- Cormyr védelme érdekében mindnyájan feláldozhatók vagyunk.
EnglishThat way management can assess who's valuable-- And who's expendable.
Így a főnökség megtudja majd állapítani, hogy ki értékes...
EnglishYou are an expendable line item on a state spending bill.
Az osztályod csak egy nagy érvágás az állami költségvetésen.
EnglishAfter that, the Stephanides brothers would be expendable.
Azután már megszabadulhat a görögöktől.
EnglishAppointed officials were always expendable.
A kinevezett tisztségviselő mindig fogyóeszköz volt.
EnglishOf necessity, he had been deemed expendable.
Kényszerűségből feláldozhatónak minősítették.
EnglishFind out which ships are now most expendable.
Derítse ki, melyik hajók nélkülözhetők.
English- Programmable, expendable, effective.
És programozhatók, feláldozhatók, és működnek.
EnglishBut you and I are expendable now.
De ön és én pillanatnyilag nélkülözhetőek vagyunk.
EnglishThe main feature of Communist totalitarianism - the attitude to people as an expendable resource - was not eliminated.
A kommunista totalitarianizmus alapvető jellemvonása - az emberek nélkülözhető forrásként történő kezelése - nem tűnt el.
EnglishThe reality is you're expendable.
Az az igazság, hogy maguk feláldozhatóak voltak.
EnglishWe are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
Arról beszélünk, vajon ezeket az állatokat az I. vagy a II. függelékbe kell-e besorolni, vagy hogy esetleg egyszerűen feláldozhatók.
EnglishYet in truth my daughter and I are both now expendable so long as Azoun lives, is kept safe, and is guided and instructed well.
- Ugyanakkor én és a lányom feláldozhatóak vagyunk, mindaddig, amíg egy Azoun is él, és biztonságban van, és megfelelő tanítást kap.