"experiment" translation into Hungarian

EN

"experiment" in Hungarian

EN experiment
volume_up
{noun}

experiment (also: attempt, essay, go, proof)
The communist experiment was not the answer there, but neither was the neo-liberal experiment.
A kommunista kísérlet nem jelentett megoldást a helyzetre, de a neoliberális kísérlet sem.
The experiment went on through the late eighties and early nineties.
- A kísérlet a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején is folytatódott.
Such an experiment unfolded during the settlement of Polynesia.
Ilyen kísérlet lehet Polinézia elfoglalása.

Synonyms (English) for "experiment":

experiment

Context sentences for "experiment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
Szóval, mit tanultam ebből a kísérletből amit el szeretnék mondani a világnak?
EnglishI knew by experiment that on a dark night you can never see a man at twenty paces.
Tapasztalatból tudtam, hogy a sötét éjszakában húsz lépésről láthatatlan az ember.
EnglishWe decided to do a little experiment, and we picked jam for our experiment.
Elhatároztuk, hogy végzünk egy kis kísérletet, amihez kiválasztottuk a dzsemeket.
EnglishIt seems like a perfectly controlled experiment in the evolution of human societies.
Tökéletesen kontrollált kísérletnek tűnik az emberi társadalmak evolúciójában.
EnglishHere in Britain, I put out a call for British grandmothers, after my Kuppam experiment.
Itt Nagy-Britanniában hirdetésben kerestem brit nagymamákat, a kísérletem után.
EnglishIt was a famous experiment in industrial democracy, but I had never heard of it before.
Az ipari demokrácia híres kísérlete volt, de mindaddig a hírét sem hallottam.
EnglishI wonder if I might suggest a little experiment, if you can spare one of them?
Vajon javasolhatnék-e egy kis kísérletet, ha egyiküket nélkülözni tudja?
EnglishIt is therefore important to be able to experiment with new forms of aid.
Ezért fontos, hogy képesek legyünk a segélynyújtás új formáival kísérletezni.
EnglishThen one day a doubter decides to see for himself and performs the experiment-on him.
Egyszer aztán valaki kíváncsi lesz, és rajta deríti ki, hogy mi az igazság.
EnglishNow, I'm going to try a trick, and recreate an experiment from this morning.
Most kipróbálok egy trükköt, és újra megcsinálom a ma reggeli kísérletet.
EnglishI satisfied myself of that by a little experiment the other day - you remember, doctor?
Erről meggyőződtem a minap, azzal a kis kísérlettel... emlékszik rá, doktor?
EnglishIf you still don't believe me, we conducted the experiment also in the Korean Peninsula.
Ha még mindig nem hisznek, a kísérletet szintén végrehajtottuk a Koreai-félszigeten.
EnglishHe closes it down for five months to experiment with a full kitchen staff.
Öt hónapra bezárja, hogy hogy kísérleteket végezzen a konyhán dolgozókkal.
EnglishI'd likeyou all to do an experiment on a plant, something that may benefit mankind.
Szeretném, ha kísérleteznétek egy növénnyel, valamivel, ami az emberiség hasznára válhat.
EnglishIt was I and a few others whom you hired to help with your 'experiment.'
Én tettem, meg még néhányan, akiket felbérelt, hogy segítsék a "kísérletét".
EnglishBut I thought, no, no, experiment with resins, experiment with polymers.
De aztán: nem, nem, kísérletezzünk gyantával, kísérletezzünk polimerekkel.
EnglishSo, I'll show -- well, this is science, so we'll do a controlled experiment.
Megmutatom -- ez tudomány, tehát elvégzünk egy ellenőrzött kísérletet.
English' 'Sephrenia,' he said a bit critically, 'was I some sort of an experiment?
Sephrenia, te kísérletezel velem? kérdezte némileg ingerülten Sparhawk.
EnglishPublic broadcasters will be able to experiment freely with new projects.
A közszolgálati műsorszolgáltatók bátran kísérletezhetnek új projektekkel.
EnglishSo we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
Ezért elhatároztuk, hogy nem dobjuk ki a pasast, hanem megismételjük a kísérletet.