"expert" translation into Hungarian

EN

"expert" in Hungarian

HU

EN expert
volume_up
{noun}

expert (also: authority, judge, dab, cognoscente)
Ifyou need an expert in changing money, especially Africa, I'm your man-- expert.
Ha pénzügyi szakértő kell, különösen Afrkában, én vagyok az embered.
I propose that the appropriate expert from the Foreign Ministry...
Javaslom, hogy valamennyi országban egy-egy megfelelő külügyminisztériumi szakértő...
- one expert from the competent authorities of the Member States.
( egy szakértő a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól.
expert
In such matters everyone is an expert, since he knows what he would pay for it.
- Ilyesmiben mindenki járatos, azt ugyanis tudja, mennyit lenne hajlandó fizetni.
'Because you're an expert in these matters, maybe you know this story, but I'll tell it to you anyhow.'
- Miután járatos vagy ezekben a kérdésekben, talán hallottad a történetet, de azért elmondom.
És mióta vagy ebben ilyen jól járatos?

Synonyms (English) for "expert":

expert

Context sentences for "expert" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTwo rounds of expert-level talks have also taken place on the Andijan events.
Az andijani eseményekről két fordulóban zajlottak eddig szakértői egyeztetések.
EnglishWe have that delegation coming in from the expert mental station in the Tadzhik SSR.
Ma érkezik az a delegáció a Tadzsik SZSZR területén lévő, kísérleti állomásról.
EnglishMarty pushed Curtsinger's hand away a second time: the touch was horribly expert.
Marty másodszor is eltolta Curtsinger kezét: az érintés rémisztően szakavatott volt.
EnglishThe part of me that wanted to tell the truth got turned into an expert liar!
Abból az énemből, amelyik el akarta mondani az igazságot, hazudozót csináltak!
EnglishI know that he is an expert in education and research and other such areas.
Tudom, hogy az oktatás, a kutatás és ehhez hasonló területek kiváló szakértője.
EnglishThe darkness that enclosed him was without qualification; expert only in blinding him.
Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki, csak a vakság megtapasztalását.
EnglishI was told that you have recently become expert in the field of secret diplomacy!
- Én úgy hallottam, hogy mostanában szakértőjévé vált a titkos diplomácia tudományának!
EnglishThe point is, of course, if you want to know about malaria, you ask a malaria expert.
A lényeg, hogy ha maláriára vagy kíváncsi, megkérdezel egy malária szakértőt.
EnglishAssisting an expert is different-- very, very different-- from doing it oneself.
Segédkezni egy szakember mellett... az más... teljesen más... mintha saját maga csinálná.
EnglishLate in the afternoon McCracken, a San Francisco police department bomb-expert, arrived.
Késő délután megérkezett McCracken, a San Franciscoi rendőrség bombaszakértője.
EnglishAnd Chip Taylor, our monarch butterfly expert, he replied, "Nothing lasts forever.
Chip Taylor pedig, a monarch pillangó szakértőnk azt válaszolta: "Semmi sem tart örökké.
EnglishHe knew instinctively that no expert in pre-history would believe in their authenticity.
Ösztönösen megérezte, hogy egyetlen történész sem hinné el, hogy valódiak a képek.
EnglishI'm sort of an expert on fertility, if that's what's really bothering her.'
Termékenység ügyben nagyon tapasztalt vagyok, ha ez az, ami foglalkoztatja.
EnglishCome along with us, and give these boys the benefit of your expert knowledge.
Jöjjön velünk, s részesítse ezeket a fiúkat szaktudásának jótéteményében!
EnglishFoyle finished his rough patching of the engine-room; he was almost an expert by now.
Foyle úgy-ahogy összetákolta a géptermet, már majdnem szakember volt benne.
EnglishBut negotiations on our common steps at expert level are, to date, not finished.
A közös intézkedéseinkről szakértői szinten folyó tárgyalások azonban még nem zárultak le.
EnglishIt goes without saying that one person cannot be an expert in everything.
Aligha igényel magyarázatot, hogy egy ember nem lehet minden területnek szakértője.
EnglishAn expert attributed it to 'rumor and the horrifying but isolated incident in Castle Rock.'
Egy szakember szerint "rémhírről van szó, amelyet a Castle Rock-i eset táplált".
EnglishThis particular officer was an expert on booby traps and explosive devices in general.
Konkrétan ez a tiszt a rejtett bombák és általában a robbantóeszközök szakértője volt.
EnglishHe had an expert's knack of finding the soft flesh between the plastic bones.
Értett hozzá, hogyan találja meg a puha húst a műanyag csontok között.