"expertise" translation into Hungarian

EN

"expertise" in Hungarian

EN expertise
volume_up
{noun}

The expertise lies in the participating universities and higher education institutions.
A szakértelem az egyetemek és felsőoktatási intézmények részvételében van.
Europe's action is rightly aimed at preserving expertise and skills.
Európa fellépése helyesen a szakértelem és a tudás megőrzésére irányul.
We have the expertise in situ and we have the legal target framework.
Helyben van a szakértelem és a jogi szabályozási keret céljait is meghatásoztuk.
expertise (also: specialized knowledge)
If there is adequate regulation, these skills and expertise can also be utilised.
Ha létezik megfelelő szabályozás, ezek a készségek és szaktudás is felhasználhatók.
This is what we are going to do, in full transparency and based on the best available expertise.
Ezt fogjuk tenni, teljesen átláthatóan, és a rendelkezésre álló legjobb szaktudás alapján.
The appropriate modalities for recruitment are now agreed, and appropriate expertise can be brought into the External Action Service.
A toborzás megfelelő módozatait már egyeztették, és a megfelelő szaktudás bevonható a Külügyi Szolgálatba.
expertise (also: advisement)
How have we convinced ourselves that in the moral sphere there is no such thing as moral expertise, or moral talent, or moral genius even?
Hogyan győztük meg magunkat arról, hogy az erkölcs terén nem létezik erkölcsi szakvélemény, erkölcsi tehetség, vagy akár erkölcsi zseni?

Synonyms (English) for "expertise":

expertise
English

Context sentences for "expertise" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis area of historical expertise was heresies in thirteenth-century Normandy.
Történelmi ismeretei a tizenharmadik századi normann eretnekségeket ölelték fel.
EnglishI believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Véleményem szerint ez határozottan erősíthetné a szakértelmet és az ajánlásokat.
EnglishThat could only mean they had impressive engineering expertise available to them.
A hajtóművek teljesítményét fokozták, ugyanakkor csökkentették a belső teret.
EnglishWe have a great deal of expertise in this field, as I have already mentioned.
Nagyon sok szakértelemmel rendelkezünk ezen a területen, mint már említettem.
EnglishThe European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
Az Európai Gazdasági Térség technológiai szakértelme az egész világon híres.
EnglishAn organisation's good reputation and level of expertise are also crucial.
Egy szervezet jó híre és tapasztalatainak színvonala szintén döntő fontosságú.
EnglishMoreover, we have acknowledged experience and expertise in certain areas.
Tapasztalatunkat és szakértelmünket széles körben elismerik bizonyos területeken.
EnglishI could use the expertise of someone like yourself to help solve this case.
Talán tudnám hasznosítani egy önökhöz hasonló ember szaktudását az ügy megoldásához.
EnglishAn EU 2020 strategy focused on innovation in areas of existing expertise...
A meglévő szakterületeken folytatott innovációt előtérbe helyező EU 2020 stratégia...
EnglishOr so everybody said... but communications security was not her area of expertise.
Legalábbis ezt mondták A kommunikáció biztonsága azonban nem volt Mary Pat szakterülete.
EnglishThey're announcing their expertise and their willingness to go all the way.
Azt is közlik vele, hogy van gyakorlatuk, és hajlandóak bármeddig elmenni.
EnglishHow will I— Specs and expertise will flow to your long-term memory upon connection.
- A specifikáció és a használati utasítás a kapcsolás után a memóriádba fog áramlani.
EnglishThe expertise lies in the participating universities and higher education institutions.
A szakértelmet a résztvevő egyetemek és felsőoktatási intézmények adják.
EnglishThe EU already had in place independent capacity and expertise on pandemic influenza.
Az EU az influenzapandémia terén már rendelkezik független kapacitással és szakértelemmel.
EnglishI strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Szilárdan hiszem, hogy szakértelmük hozzáadott-értéket fog képviselni intézményeink számára.
EnglishWe are counting on the commitment and expertise of the European Parliament.
Számítunk az Európai Parlament elkötelezettségére és szakértelmére.
EnglishWe take great pride in our technical expertise, and the training is continual, for all of us.
Rettentő büszkék vagyunk a szaktudásunkra, és a képzés mindannyiunk számára folyamatos.
EnglishLacking a formal degree, her expertise in this field of work was formidable.
Ahhoz képest, hogy nem rendelkezett hivatalos végzettséggel, csodálatosan értette ezt a szakmát.
EnglishHe has brought expertise and hard work to this task and well deserves success and praise.
Nagy szakértelemmel és odaadással dolgozott a témán, így a siker és a dicséret megérdemelt.
EnglishThey discovered that each was in some degree a specialist, with his own area of expertise.
Rájöttek, hogy bizonyos fokig mindnyájan szakértői saját területüknek.