"expiration" translation into Hungarian

EN

"expiration" in Hungarian

EN expiration
volume_up
{noun}

expiration
volume_up
lejárat {noun} (határidőé)
Changing expiration failed.Do you want to try changing the key expiration in console mode?
A lejárat megváltoztatása nem sikerült.Megpróbálja a műveletet végrehajtani parancsértelmezőből?
expiration (also: evaporation, vapour, exhalation, reek)
expiration (also: exhalation, aura)
expiration (also: exhalation)
At the expiration of one minute it was still untainted.
Egyperces kilégzés után is tiszta maradt az arca.
expiration
expiration
expiration (also: rump, tip)

Synonyms (English) for "expiration":

expiration

Context sentences for "expiration" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd tossing out perfectly good food... just because the expiration date has passed.
Ahogyan kidobja a még jó ennivalót, csak azért, mert lejárt a szavatossága.
EnglishAnd please check the expiration date on the unipod worm tranquilizers.
Valaki ellenőrizze, mikor járt le a szavatossága a rendszeresített féregaltatónknak.
EnglishThat had been a while, and such debts had no expiration date, did they?
Nem most történt, de az ilyesmit nem lehet csak úgy elfelejteni.
EnglishYou act like there's a damn expiration date... on your forehead!
Úgy viselkedsz, mintha ezt a magyarázkodást előre kitaláltad volna.
EnglishAt level %1 blocking time is not lower than expiration time.
A(z) %1. szinten a blokkolási idő nem rövidebb a lejárási időnél.
EnglishNonsensical blocking vs. expiration times.
Irreális blokkolási ill. lejárási idők.
EnglishCould not change expiration
A lejárási idő megváltoztatása nem sikerült
EnglishFinally, the expiration of the regulation comes at a time when talks on the reform of the common fisheries policy are starting.
Végezetül, a rendelet akkor veszti hatályát, amikor a halászati politika reformjáról szóló tárgyalások épphogy csak elkezdődnek.
EnglishNonsensical expiration times.
EnglishChange Expiration...
A lejárási idő megváltoztatása...
EnglishChoose New Expiration
EnglishCredit Card Expiration:
EnglishAfter Moscow I have to travel widely across Eu-rope, and with the passport close to its expiration date, my embassy needs to prepare a replacement.
Moszkva után szinte egész Európát be kell utaznom, az útlevelem pedig hamarosan lejár, be kell vinnem a követségre meghosszabbíttatni.
EnglishExpiration time:
EnglishI am glad that the Unites States will join the efforts of the international community, after 2012, following the expiration of the Kyoto Protocol.
Örömmel tölt el, hogy 2012 után, a Kiotói Jegyzőkönyv lejártát követően az Egyesült Államok be fog kapcsolódni a nemzetközi közösség fáradozásaiba.
EnglishSuch withdrawal shall take effect upon the expiration of 60 days from the day on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the Contracting Parties to the GATT.
Az ilyen felmondás 60 nappal azután válik hatályossá, hogy a GATT Szerződő Feleinek főtitkára írásbeli értesítést kapott a felmondásról.
EnglishSuch withdrawal shall take effect upon the expiration of 60 days from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the Contracting Parties to the GATT.
Az ilyen felmondás 60 nappal azután válik hatályossá, hogy a GATT Szerződő Feleinek főtitkára írásbeli értesítést kapott a felmondásról.
EnglishThe withdrawal shall take effect upon the expiration of 60 days from the day on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the Contracting Parties to the GATT.
A felmondás az arról szóló írásbeli értesítésnek a GATT Szerződő Feleinek főigazgatója által történő kézhezvételétől számított 60 nap elteltével lép hatályba.
EnglishThe withdrawal shall take effect upon the expiration of 12 months from the day on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the contracting parties to the GATT.
A felmondás az arról szóló írásbeli értesítésnek a GATT Szerződő Feleinek főigazgatója által történő kézhezvételétől számított 60 nap elteltével lép hatályba.