"to expire" translation into Hungarian

EN

"to expire" in Hungarian

EN

to expire [expired|expired] {verb}

volume_up
Néhány cselekvési terv hamarosan lejár.
ENISA's mandate expires half-way through next year by rotation.
Az ENISA megbízatása a rotációnak megfelelően jövő év közepén lejár.
He pleaded that his visa time expired at midnightwhich it didand set off again.
Azt felelte erre, hogy éjfélkor lejár a vízuma, ami igaz is volt, ezért ismét útnak eredt.
to expire (also: to exhale)

Context sentences for "to expire" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAutomatically accept temporary cookies meant to expire at the end of the current session.
A böngészési folyamat végéig létező cookie-k automatikusan legyenek elfogadva.
EnglishHowever, I would expressly like to see all these exclusions expire on a particular day.
Ugyanakkor világosan szeretném látni, hogy mindezen kizárások egy konkrét napon lejárnak.
English(b) expire at 9.30 a.m. on the first Wednesday after the tenth day following publication.
b) a kihirdetés utáni tizedik napot követő első szerdai napon délelőtt 9:30-kor jár le.
EnglishWe can already imagine what will happen when these instruments expire.
Már most is el lehet képzelni, mi történik majd, ha ezek az eszközök érvényüket vesztik.
EnglishSoon after that, Cale figured his ward on the sphere would expire.
Fontos időpont, mert addig tart ki a mágikus védőburok is, amellyel elfedte a gömböt.
English...possibly Theresienstadt will be chosen, where they can expire at their own speed.
... - valószínűleg Theresienstadt-ot választjuk a célra - ahol eltölthetik hátra lévő napjaikat.
EnglishCannot expire messages from folder %1: destination folder %2 not found
Nem sikerült eltávolítani az elévült üzeneteket a(z) %1 mappából: a célmappa (%2) nem található
EnglishCheck this if you want to user accounts never expire.
Jelölje be ezt, ha azt szeretné, hogy az azonosítók soha ne járjanak le.
EnglishWe adopted the European Job Mobility Action Plan in 2007 and it is due to expire in 2010.
2007-ben elfogadtuk az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési tervet, és ez 2010-ben fog befejeződni.
English(b) expire at 9.30 a.m. on the Wednesday of the following week.
b) a következő hét szerdai napján reggel 9:30-kor járnak le.
EnglishCommissioner, you always stress that the existing milk quota will expire in this system in 2015.
Biztos asszony, ön mindig hangsúlyozza, hogy a létező tejkvóták ebben a rendszerben 2015-ben megszűnnek.
EnglishAre you sure you want to expire all old messages?
Biztosan azt szeretné, hogy az összes régi üzenet el legyen távolítva?
EnglishAre you sure you want to expire the folder %1?
Biztosan azt szeretné, hogy el legyen távolítva a(z) %1 mappa tartalma?
EnglishThe last partial invitation to tender shall expire at 9.00 (Brussels time) on 23 June 2005. 4.
(3) Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).
EnglishAre you sure you want to expire old messages?
Biztosan azt szeretné, hogy a régi üzeneteket eltávolítsa a program?
EnglishThose provisions expire on 31 December 2004.
Ezek a rendelkezések 2004. december 31-én hatályukat vesztik.
EnglishAnd I thought I might expire on the spot from fear.
Azt hittem, ott helyben meghalok a félelemtől.
EnglishThe second scheme is due to expire on 31 December 2011.
A második 2011. december 31-én jár le.
EnglishI wondered when the ultimatum would expire.
Szerettem volna tudni, mikor jár le az ultimátum.
EnglishThis Regulation will expire on 31 May 2010.
Ez a rendelet 2010. május 31-én hatályát veszti.