"to explain away" translation into Hungarian

EN

"to explain away" in Hungarian

EN to explain away
volume_up
{verb}

to explain away

Similar translations for "to explain away" in Hungarian

to explain verb
away adverb

Context sentences for "to explain away" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can't explain away everything as superstition, or fear, or religious bigotry.
Nem lehet mindent félrelökni azzal, hogy babona, félelem vagy bigottság.
EnglishI just made up my mind to run away and explain afterwards.
Úgy döntöttem, hogy egyszerűen elszököm, és majd később megmagyarázok mindent.
EnglishYou and Germanicus can't explain away all that evidence against me.
Germanicus és te nem tudjátok megdönteni mindazt a bizonyítékot, amit ellenem összegyűjtöttek.
EnglishFor another, how would we explain throwing this man away like a used Kleenex?
Másrészt pedig, hogyan magyaráznánk meg, ha ezt az embert most eldobnánk, mint valami használt papírzsebkendőt?
EnglishEven the differences in culture didn't explain this one away.
Ezt még a kulturális különbségekkel sem lehetett megmagyarázni.
EnglishBut he could always explain his bill away plausibly.
De mindig elfogadhatóan meg tudta indokolni a felszámított költségeket.
EnglishThey'd need new names, for starters, probably make them Norwegian immigrants to explain away the accents.
Mondjuk norvég bevándorlók, hogy legyen magyarázat az akcentusukra.
EnglishThe game being played in Malta is actually not very clear, and I will explain myself straight away.
A máltaiak által játszott játék valójában nem teljesen tiszta, és ezt mindjárt bővebben is kifejtem.
EnglishThat chinless old plucked buzzard, with six million murders to explain away, gave me a saintly smile.
A csapott állú, vén dögkeselyű, akinek hatmillió gyilkosságról kellett számot adnia, jámbor mosolyt villantott rám.
EnglishToo hard to explain away if somebody notices.
Elég nehéz lenne megmagyarázniuk, ha valakinek feltűnne.
EnglishI will not hide from you my deep dissatisfaction faced with your attempts to explain away the blending of 'rosé' wine.
Nem fogom eltitkolni mélységes elégedetlenségemet, melyet azon törekvésük vált ki belőlem, hogy megpróbálják megmagyarázni a rozéborok keverését.
EnglishHe risks further damage if he trots out others from the home office and tries to explain away their claim denial schemes.
Tudja, hogy további károkat okozna, ha másokat is idehívna a clevelandi központból, így ő maga magyarázza el a térítési igény elutasításának rendszerét.
EnglishRescue Jesse, not merely from the danger of the Mother but from this place altogether, where Jesse's eyes would see what no one could ever explain away.
Meg kell menteni Jessét, nemcsak az Anyától, de ettől a helytől is, mert olyasmiket látna, amit már senki sem magyarázhatna ki.
EnglishUnfortunately, Russian representatives repeatedly continued to explain away the crimes committed by totalitarian communism in the territories occupied by the USSR.
Az orosz képviselők sajnálatos módon többször is megpróbálták kimagyarázni a kommunizmus által a Szovjetunió által megszállt területeken elkövetett bűntetteket.
EnglishHe knew that he'd remember these Ixnlicv » he did all the others, knew that they'd come back to him, and he'd try In explain away their deaths, as he always did.
Tudta, hogy emlékezni fog ezekre a holttestekre, ahogyan minden eddigire; tudta, hogy visszatérnek hozzá és mint mindig, megpróbálja majd kimagyarázni a halálukat.
EnglishAnd then her mind began to work, to do what it had always done-find some grand system to explain away what caused pain; some grand way to accommodate what she saw before her.
Aztán munkához látott az elme, és azt tette, mint mindig: keresett valami grandiózus gondolati rendszert, amely indokolja a látottakat és megmagyarázza a fájdalmakat.