"exploration" translation into Hungarian

EN

"exploration" in Hungarian

EN exploration
volume_up
{noun}

1. general

exploration (also: investigation, quest, research, search)
Exploration is allowed within ten miles of the boundaries of the zone, Daniel.
Az övezet határától számított tíz mérföldön belül a kutatás megengedett.
It is just a possible line of exploration.
Csupán ez is a kutatás egyik lehetséges módja.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that oil exploration in Europe is an extremely important issue.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy vélem, az európai ásványolaj-kutatás rendkívül fontos kérdés.
exploration (also: excavation, digestion, exploration)
I also believe it is imperative for the Member States to examine urgently all aspects of oil extraction and exploration in the European Union.
Arról is meg vagyok győződve, hogy a tagállamoknak feltétlenül és sürgősen meg kell vizsgálniuk az Európai Unióban folytatott olajkitermelés és feltárás minden szempontját.
exploration (also: expedition)
As a voyage of exploration the trip would have been a fiasco.
Mint felfedező út, ez az utazás teljes kudarc lett volna.
exploration (also: reconnaissance, reconnoitring)

2. poetic

exploration (also: excavation, exploration, digestion)
I also believe it is imperative for the Member States to examine urgently all aspects of oil extraction and exploration in the European Union.
Arról is meg vagyok győződve, hogy a tagállamoknak feltétlenül és sürgősen meg kell vizsgálniuk az Európai Unióban folytatott olajkitermelés és feltárás minden szempontját.

Synonyms (English) for "exploration":

exploration

Context sentences for "exploration" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe exploration had taken her into a kitchen, where probably the fire had started.
A felfedezőút során most jutott a konyhába, valószínűleg innen indult ki a tűz.
EnglishIs there any other use to exploration and science, other than just a sense of wonder?
Van-e más haszna a felfedezésnek és a tudománynak, mint a rácsodálkozás élménye?
EnglishHe slipped through the cordon with ease, and started his exploration of the town.
Grillo könnyedén átcsusszant a kordonon, és megkezdte a város felfedezését.
EnglishOur exploration of the solar system has taught us that the solar system is beautiful.
A naprendszerünk felfedezése megtanított minket arra, hogy a naprendszer gyönyörű.
EnglishStreaker had been built from a modified Snarkhunterclass exploration vessel.
A Streakert egy átalakított Snarkhunter-osztályú felderítőhajóból építették.
EnglishThey left the company and began a slow, cautious exploration of the garden's perimeter.
Otthagyták társaikat, és lassan, elővigyázatosan felderítették a kert peremét.
EnglishAnd this is essential to the progress of science, or exploration of what is possible.
És ez nélkülözhetetlen a tudomány fejlődéséhez, vagy a lehetőségek feltérképezéséhez.
EnglishBut now it was a concentrated exploration; they must spend the entire night in the air.
De Armand most azzal kísérletezett, hogyan tölthetik az egész éjszakát a levegőben.
EnglishWhy the hell would an oil company have any antiship missiles on an oil-exploration platform?
Mi a fenének tartana egy olajtársaság nehéztüzérséget egy olajfúró platformon?
English'It's still in the exploration stage, but it's got possibilities, I think.'
Még csak a vázlatolásnál tartok, de elég érdekes a dolog, azt hiszem.
EnglishThere would be no inherent limit to the exploration or growth of human souls.
Gyakorlatilag nem lenne határa az emberi lélek fejlődésének, semmi sem akadályozná a megismerését.
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (debate)
Az európai olajfeltárással és -kitermeléssel kapcsolatos európai uniós fellépés (vita)
EnglishAnd the object itself invited exploration interaction, consideration and touch.
És maga a tárgy hív minket, hogy felfedezzük, hogy beavatkozzunk,hogy elgondolkozzunk, és hogy megérintsük.
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (vote)
Az európai olajfeltárással és -kitermeléssel kapcsolatos európai uniós fellépés (szavazás)
EnglishFor a house dog, the endless stretch of sand and water demanded exploration.
Mivel házban élő kutya volt, a végtelen homoksáv és a víz arra ösztökélte, hogy felfedező utakra induljon.
EnglishFor the most part, this woodland exploration trip was uneventful.
Az erdei felderítőút ezúttal többé-kevésbé eseménytelenül telt.
EnglishHer panties followed, and she closed her eyes, blotting out everything but his exploration.
A farmert a bugyi követte, Carys lehunyta a szemét, kizárva mindent, a férfi keresgélése kivételével.
EnglishHis clients were privately owned oil exploration firms from many countries, but primarily Americans.
Ügyfelei magánkézben lévő olajvállalatok a világ számos országából, de elsősorban Amerikából.
EnglishI would never forget my own early years of exploration in the Amazon.
Sose felejtem el ifjúságom felfedező éveit az Amazonasnál.
EnglishWhen the Druids realized what hunger for the magic had done to him, they forbade further exploration.
Amikor a druidák látták, mit művelt Bronával a mágia éhsége, megtiltották a további kutatást.