"to explore" translation into Hungarian

EN

"to explore" in Hungarian

EN to explore
volume_up
[explored|explored] {verb}

So she'd walked and explored and inquired, and found nothing.
Azóta megy és kutat és kérdezősködik, de semmivel sem lett okosabb.
to explore (also: to dive, to grub, to scour, to seek out)

Context sentences for "to explore" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlus, he wanted to go somewhere the Culture had never been, and well, explore.
El akart menni valahová, ahol a Kultúra sosem járt, és... nos, felfedezni valamit.
EnglishFrom there I should explore every hut upon the moor until I lighted upon the right one.
Lépésről lépésre át kell kutatnom minden kőkunyhót, míg meg nem lelem az igazit.
EnglishHowever, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Azonban a szélsőségesség és az erőszak mélyen gyökerező eredetét is fel kell tárnunk.
EnglishThe players slowly explore the environment, and begin again to test things out.
Azok, akik játszhattak, lassan feltérképezik és és elkezdik próbálgatni a környezetüket.
EnglishI had hoped that the Gnomes had failed to explore this far into their taboo land.
Reméltem, hogy a gnómok nem jönnek ilyen messzire ezen a tiltott földön.
EnglishI sensed he was only halfway up Madison in a crush of traffic, and I began to explore.
Érezve, hogy még csak a Madison felénél tart a dugó miatt, felfedező útra indultam.
EnglishLet us boost your business and explore the full range of our services.
Lendítse fel velünk vállalkozását, fedezze fel szolgáltatásaink teljes körét !
EnglishUse in combination with 'link view' to explore many files from one folder
A 'Nézetkapcsolás'-sal kombinálva könnyen lehet egy könyvtárban sok fájlt áttekinteni.
EnglishExplore.
Ott vagy, el akarsz menni a folyosó végére. Menj tovább, érezd jól magad! Kalandozz!
EnglishThere were as many men standing and staring at the building as moving to enter and explore it.
Épp annyian álldogáltak és bámultak föl az ablakokra, ahányan befelé özönlöttek.
EnglishIt has a duty to explore coherent and courageous courses of action.
Kötelessége, hogy megvizsgálja, milyen koherens és bátor lépéseket lehet tenni.
EnglishOnce, in prison, he had had time to explore the depths within himself.
Mikor börtönben volt, kitűnő alkalma nyílt, hogy feltárja a benne rejlő mélységeket.
EnglishHe had no assigned work, and by lunch he'd run out of things he could conveniently explore.
Nem bíztak rá semmilyen munkát, és ebédig mindent felderített, amit felderíthetett.
EnglishWe learned through a go-between that the Institute wished to explore the star.
Egy közvetítőn keresztül értesültünk róla, hogy az Intézet szeretné megvizsgálni a csillagot.
EnglishNevertheless, I broke from the company of David, leaving him to explore the city as he wished.
Ettől függetlenül elváltam Dávidtól, hogy hadd derítse fel kedve szerint a várost.
EnglishFind some corner of the galaxy to explore what is different about you.
Keressetek egy sarkot a galaxisban, és fedezzétek fel, miben különböztök a többiektől.
EnglishWhen I explore a civilized world, I like to make my own discoveries.
Mikor felderítek egy civilizált világot, szeretem megtenni a magam kis felfedezéseit.
EnglishAnd you'll all be able to use it and kind of explore what your own personal mythology might be.
Akkor tudják majd használni, és felfedezni, hogy mi az Önök személyes mitológiája.
EnglishI needed to explore the new passageway, though not immediately.
Fel kell fedeznem ezt az új folyosót, de úgy döntöttem, nem most azonnal teszem.
EnglishHer flowers, for a fact, were intriguing; he would explore them further in the morning.
A virágai valóban nagyon különösek; elhatározta, hogy reggel alaposabban megvizsgálja őket.