"extrapolated" translation into Hungarian

EN

"extrapolated" in Hungarian

EN extrapolated
volume_up
{adjective}

1. mathematics

extrapolated

Context sentences for "extrapolated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishExtrapolated across the EU this means millions of people also live with this fear.
Ha ezt kivetítjük az EU-ra, akkor valószínűleg több millió ember él ezzel a félelemmel.
EnglishIf this is extrapolated up, the result is at least 5% in the case of the Cohesion Fund.
Ha ezt az egészre vetítjük, akkor a Kohéziós Alap esetében legalább 5% az eredmény.
EnglishPressure limits for percentages of gas not shown in the table shall be extrapolated from it.
A táblázatban nem szereplő százalékos arányok esetén, a vonatkozó nyomáshatárokat a megadott értékek extrapolációjával kell meghatározni.
EnglishPressure limits for percentages of gas not shown in the table shall be extrapolated from it.
A táblázatban nem szereplő százalékos arányok esetében, a vonatkozó nyomáshatárokat a megadott értékek extrapolációjával kell meghatározni.
EnglishIt may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags.
Ez azonban könnyen összeköthető lehet bármilyen másik, a patriotizmus és a zászlók között életre keltett terrorista mozgalommal is.
EnglishFrom the universe he perceived through the senses on Don Jaun's hull, he extrapolated a picture of the universe seen at rest, and he painted that picture around the wall of the Womb Room.
A Don Jüan érzékelői által nyert képből összerakta az univerzumnak a képét, amit álló helyzetben látnának, és ezt kivetítette az Anyaméh falára.