"extravagant" translation into Hungarian

EN

"extravagant" in Hungarian

EN

extravagant {adjective}

volume_up
'Ralph may be extravagant, but he's a dear boy, and has the nicest manners.'
- Lehet, hogy Ralph szertelen, de kedves fiú, és kitűnő modora van.
You can cover your white faces with greasepaint, and your extravagant gestures and facial expressions won't even be noticed.
Takarjátok el fehér arcotokat zsíros festékkel, akkor nem fog szemet szúrni szertelen mozgásotok és fintorgásotok.
He played high, lost and won large sums of money, and at last became accustomed to the extravagant life that young men lead in Paris.
Nagyban játszott, sokat vesztett vagy nyert, végül nyakig elmerült a párizsi fiatalemberek szertelen életmódjába.
he cried, with an extravagant, theatrical gesture.
kiáltott fel túlzó, színpadias mozdulattal.
He believed him to be imprudent and extravagant.
Azt mondta, hogy meggondolatlan és tékozló.
extravagant

Synonyms (English) for "extravagant":

extravagant

Context sentences for "extravagant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'No stranger than the one you live in, My Lord,' Talen said with an extravagant bow.
Semmivel sem különösebb, mint az öné, nagyuram hajolt meg elegánsan Talen.
EnglishAn extravagant waste that he found strangely delicious to contemplate.
Extravagáns pazarlás, de furcsamód jólesett a lelkének, hogy ő fogja végrehajtani.
EnglishHere, also, as all along the route, the most extravagant suggestions were offered.
Mint Prairie du Chienben és Madisonban, itt is a legkülönösebb feltevéseket lehetett hallani.
EnglishI promise an extravagant reward to the first one who discovers the deception of my costume.
Külön jutalom annak, aki először jön rá az öltözékemben lévő csalásra.
EnglishIn fact, recently King Abdullah was given an extravagant welcome on state visits to Britain and Italy.
Sőt, Abdullahnak fényes fogadtatásban volt része Angliában és Olaszországban.
EnglishI'm overcome by your confidence, sir Tynian,'Talen said with an extravagant bow.
Megtisztel a bizalmával, Sir Tynian hajolt meg a fiú, akinek a viselkedése Emsat óta láthatóan megváltozott.
EnglishHe did not need make his efforts sound extravagant or competent.
Végül valamennyi kritika mégiscsak érkezett a vonal túlsó végéről.
EnglishFlowers 3 times a week is one thing, but isn't this extravagant?
Virágok hetente háromszor az egy dolog, de nem túl extravagáns ez?
EnglishI merely think that her views are bigoted and extravagant.
Mindössze arra gondolok, hogy nézeteiben bigott és túlzásokra hajlamos.
EnglishNear the two was an extravagant-looking cabaret called, simply, Sorbition.
Mellettük egy extravagáns kinézetű szórakozóhely kellette magát, ami a cikornyátlan SZIVORNYA nevet viselte.
EnglishShe had heard him at the Library of Congress a few weeks before at this extravagant black-tie affair.
Hallotta Joshua-t a Kongresszusi Könyvtárban néhány héttel azelőtt, ezen az elit, öltönyös partin.
EnglishIt made him all the more anxious to be extravagant.
Következésképpen Gordon annál inkább ragaszkodott a különcködéshez.
EnglishI emerged into the great hall of the Temple, a proper Roman woman, with the extravagant face paint of the East.
Kiléptem a templom csarnokába, mint tisztes római asszony, a Kelet bizarr, festett arcával.
EnglishWe'll make no extravagant claims, Mr. Hancock.
Nem támasztunk semmiféle extravagáns igényt, Mr. Hancock közölte Julie.
EnglishRosemary and Ravelston would try to stop him being extravagant.
Rosemary és Ravelston majd megpróbálják leállítani.
EnglishBrain fever victims often had extravagant hallucinations, and no one would take her wild stories seriously.
Az agylázban szenvedők gyakran hallucináltak, ezért senki sem vette volna komolyan a lány történeteit.
EnglishThere is nothing extravagant in their housekeeping, I dare say.
Az ő háztartásukban persze nincs semmi pazarlás.
EnglishHis taste had always been for the flamboyant and extravagant.
Õ mindig a tüzes, különc teremtéseket szerette.
EnglishYou're just like all women - hopelessly extravagant!
- Olyan vagy, mint minden nő... semmi mértéked sincs!
EnglishAfter two hours he left with a polite `Thank you' and a generous but not extravagant pourboire.
Két óra múltán udvarias Köszönöm"-mel és nagyvonalú, de nem szertelenül busás pourboire-t nyomva az őr kezébe, távozott.