EN

extreme {noun}

volume_up
1. mathematics
2. other
extreme (also: extremity)
Therefore the new EU model should be somewhere between these extremes.
Emiatt az új uniós modellnek valahol e két véglet között kell elhelyezkednie.
Also, its obvious that most men fall in between those extremes of good and bad I spoke of.
Azzal is tisztában vagyok, hogy a férfiak többsége az említett két véglet között foglal helyet.
OK, so perhaps there's some place on the spectrum between these two extremes that represents a place of better balance.
De talán létezhet egy hely ezen a skálán e között a két véglet között, ami egy jobb egyensúlyt jelképez.
Now it's a little extreme, I admit.
Nos ez már egy kicsit túlzás, bevallom.
Yet it was entirely new, the extremes to which they took it, the brutality and the defiance-and the way they were embraced by the world from the very rich to the very poor.
Ám teljesen új volt a szélsőséges szertelenség, brutalitás és kihívás, meg az, ahogyan magukhoz ölelték az egész világot, a koldusszegénytől a kő-gazdagig.
extreme (also: extremity)
However between these two extremes there is a path that we can take, that leads to a compromise.
E két szélsőség között azonban választhatjuk a kompromisszumhoz vezető középutat.
So, between these two extremes, what should we do?
Tehát e két szélsőség között mit tegyünk?
The extremism on one side begets extremism on the other, a fact we should have learned many, many times over, and both extremes in this debate are just wrong.
A szélsőségesség szélsőségességet szül, olyan tény ez, amit a történelem során már számos esetben tapasztalhattunk, e vitában pedig mindkét szélsőség téved.

Synonyms (English) for "extreme":

extreme

Context sentences for "extreme" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
Ha továbbra is az extrém euronacionalimust erőlteti, ez erőszakhoz fog vezetni.
EnglishFor small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
A 250 km-es küszöb azonban főként a kis országok esetében meglehetősen eltúlzott.
English'Forgive me, Tess, but don't you think you're taking precautions to an extreme?'
- Már megbocsáss, Tess, de nem gondolod, hogy túlzásba viszed az óvatosságot?
EnglishAs you know, this is an extreme situation which is very fragile and very worrying.
Ahogy tudják, ez egy különleges helyzet, amely nagyon törékeny és nagyon aggasztó.
EnglishThe blotched and sagging face twisted grotesquely into the grimace of extreme grief.
Szederjes és puffadt arca groteszk módon rángott a vad szomorúság grimaszától.
English- It explains their lack of appetite, extreme pallor and sensitivity to light.
Ez megmagyarázza az étvágytalanságot, a sápadtságot, és a fényérzékenységet.
EnglishRising food prices have had extreme negative effects in developing countries.
Az emelkedő élelmiszeráraknak rendkívül negatív hatásuk volt a fejlődő országokban.
EnglishDied out or departed, or driven to such extreme sacrifices as to destroy themselves.
Kihaltak vagy elvándoroltak, vagy őrületükben talán önmagukat is feláldozták.
EnglishPeople on the left and the extreme left have raised a hue and cry against the Directive.
A baloldalon és a szélsőbalon állók nagy hangzavart keltettek az irányelv ellen.
EnglishAnd so I make Mona an heiress to maybe a tenth of the most extreme silk dresses.
Így Mona legföljebb a tizedét, ha kapja a legbolondosabb selyemruháknak.
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Ami ott történik, az a legrosszabb képzeletünket is felülmúló barbárság.
EnglishYou know, if Ivan does anything that extreme, there's going to be hell to pay.
Tudja merengett Ryan , ha iván elmerészkedik odáig, akkor súlyos árat fog fizetni érte.
EnglishThe only thing really important for you, she said slowly, is that you go to an extreme.
Neked mondta lassan Gabrielle az az egy a fontos, hogy mindig a végletekig mehess.
EnglishTaylor turned on the extreme lefthand set and returned to the Presidents desk.
Taylor bekapcsolta balról a legszélsőő készüléket, és visszatért az elnöki íróasztalhoz.
EnglishI rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
Keserves lesz az a nap, amelyen akár a szélsőjobb, akár a szélsőbal uralma alá kerülünk.
EnglishWe're also going to extreme precautions to sterilize every inch of your refrigerators.
Ezenkívül különös gonddal fogjuk fertőtleníteni a hűtőjük minden négyzetcentiméterét.
EnglishWhy hadn't he guessed that Lestat would carry it to this vulgar and tantalizing extreme?
Miért épp ezt ne hajtotta volna Lestat az ordenáré és megbabonázó végletekig?
EnglishNor may you pilfer my valuable goods, at risk of my extreme displeasure!
Továbbá ha nem akarjátok szörnyű haragomat magatokra vonni, meg ne próbáljatok lopni tőlem!
EnglishNowhere else, however, was religious intolerance as extreme as in Spain.
A vallási türelmetlenség azonban Spanyolországban volt a legszélsőségesebb.
EnglishOrganised criminal gangs, increasingly multi-ethnic, act with extreme violence.
Az egyre inkább soknemzetiségű szervezett bűnözői csoportok rendkívül erőszakosan lépnek fel.