"extreme right" translation into Hungarian

EN

"extreme right" in Hungarian

EN extreme right
volume_up
{noun}

1. politics

extreme right
The smarter political thinkers on the extreme right were furious with him.
A szélsőjobb okosabb politikusai rendkívül dühösek voltak rá.
I rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
Keserves lesz az a nap, amelyen akár a szélsőjobb, akár a szélsőbal uralma alá kerülünk.
Let us demonstrate our credibility now and let us not succumb to the anti-immigrant rhetoric of extreme right and xenophobic parties.
Mutassuk most meg, hogy hitelesek vagyunk, és ne dőljünk be a szélsőjobb és az idegengyűlölő pártok bevándorlóellenes retorikájának.
extreme right
I can understand that the extreme right is xenophobic, but I cannot understand when the democrats resort to xenophobic and racist speech.
Meg tudom érteni, hogy a szélső jobboldal idegengyűlölő, de nem tudom megérteni, amikor a demokraták idegengyűlölő vagy rasszista beszédekhez folyamodnak.

Context sentences for "extreme right" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like not to be disturbed by colleagues on the extreme right, please.
Arra szeretném kérni a szélső jobbhoz tartozó képviselőtársakat, hogy ne zavarjanak meg.
EnglishHe really is of the extreme Right, and it was a falseflag recruitment.
Valóban szélsőjobboldali és valóban idegen zászló alatt szervezték be.
EnglishRemember now: we were standing at the extreme right end of a painting eight feet high
Emlékeztetőül: egy két és fél méter magas és húsz méter hosszú festmény jobbszélső végén álltunk.
EnglishThe Italian police officer riding on the extreme right of the motorcycle escort hadn't flinched a millimeter.
A menet jobb szélén haladó motoros rendőr egy millimétert se mozdult volna odébb.
EnglishNatural allies for any extreme right-wing putsch in Russia were not all that hard to find.
Egy szélsőségesen jobboldali puccshoz Oroszországban nem nehéz természetes szövetsé-geseket találni.
EnglishKennebeck's politics were of the extreme right-wing variety.
Kennebeck ezzel szemben szélsőséges politikai nézeteket vallott.
EnglishMr Szymański expressed an extreme right-wing view that we cannot pay too high a price for security.
Szymański úr egy szélsőségesen jobboldali nézetet fejtett ki, miszerint nem tudunk eléggé magas árat fizetni a biztonságért.
EnglishA wait-and-see attitude and hollow words will only feed the extreme right and mistrust among communities.
A "várjuk ki a végét” hozzáállás és az üres szavak csak a szélsőjobbot és a közösségek közötti bizalmatlanságot erősítik.
EnglishWe went to the extreme right end for a look.
Elmentünk a jobb oldali széléhez, hogy megnézze.
EnglishWe are very concerned to see that parties of the extreme right are gaining popularity in more and more countries.
Rendkívüli aggodalommal tapasztaljuk, hogy egyre több országban válnak népszerűvé a szélsőjobboldali politikai pártok.
English(SK) In August this year an extreme right-wing group known as the 'Hungarian Guard' was formed in the Republic of Hungary.
(SK) Ez év augusztusában egy szélsőjobboldali csoport, a "Magyar Gárda” jött létre meg a Magyar Köztársaságban.
EnglishAre you mobilising the extreme right?
EnglishIt is moving towards demonstrations and getting into the hands of various extremist groups and the extreme right.
Egyre nagyobb szerepet kapnak a demonstrációk és a politika egyre nagyobb részben kerül a szélsőséges csoportok és a szélsőjobboldal kezébe.
EnglishToday it is mainly the extreme right, at least in our country, but there are other states where it is the extreme left that is pushing forward.
Ma inkább a szélsőjobboldal, legalábbis a mi hazánkban, de vannak országok, ahol a szélsőbaloldaliak törnek előre.
EnglishActon led his soldiers in a precision rush that cut deeply into the exposed flank and nearly routed the extreme right of the Northland army.
Acton célzottan támadott, olyan mélyen belehasított lovasaival az északi jobbszárnyba, hogy csaknem levágták a szélét.
EnglishToday, the only amendments that remain were presented by the Identity, Tradition and Sovereignty Group on the extreme right.
Mára már csak azok a módosítások maradtak, amelyeket az Identitás, Hagyomány, Szuverenitás képviselőcsoport nyújtott be a szélsőséges jogról.
EnglishI hold no support for the gentlemen of the extreme right, but the President of Parliament must uphold and protect the rights of Members.
Nem támogatom a szélsőjobboldalt képviselő urakat, a Parlament elnökének azonban kötelessége, hogy támogassa és védje a képviselők jogait.
EnglishExtreme right-angle pose.
English- (SK) In October last year I made a written declaration warning about the emergence of an extreme right-wing organisation called the Hungarian Guard.
- (SK) Tavaly októberben írásbeli nyilatkozatban figyelmeztettem a Magyar Gárda nevű szélsőséges jobboldali szervezet megjelenésére.
EnglishThis was the first time in the country's history, since the change of regime, that the police had had any experience of dealing with extreme right-wing protests.
A rendszerváltás utáni magyar történelemben a rendőrségnek nem volt tapasztalata a szélsőjobboldali tüntetések kezelésével.