"extremely happy" translation into Hungarian

EN

"extremely happy" in Hungarian

See the example sentences for the use of "extremely happy" in context.

Context sentences for "extremely happy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope you will make each other extremely happy.
Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem nagyon boldoggá fogjátok tenni egymást.
EnglishThis is happening while the dictator Mugabe declared that the people were extremely happy.
Mindeközben Mugabe, a diktátor kinyilvánította, hogy a nép rendkívül boldog.
EnglishShe told me to tell Randall that she was extremely happy and that she'd just had twins. - - » .
Azt írta, mondjam meg Randallnak, hogy nagyon boldog, és nemrég ikrei születtek.
English. - I will be extremely happy the day that happens, but unfortunately it is not true.
a Bizottság elnöke. - Rendkívül boldog leszek, ha ez egy nap bekövetkezik, ám sajnos nem ez a helyzet.
EnglishI am extremely proud and happy that Catherine Ashton has been designated as the first Vice-President/High Representative.
Rendkívüli büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy Catherine Ashtont nevezték ki az első főképviselőnek és az Európai Bizottság alelnökének.
EnglishSo for all these reasons, and also because she is my colleague in the Commission, I was - as you can imagine - extremely happy with that decision.
Tehát mindezen okok miatt - és azért is, mert ő bizottsági kollégám - elképzelhetik, mennyire örültem ennek a döntésnek.
EnglishOh, so extremely happy.
EnglishThe discharge has something to say to the Secretary-General about Parliament, so we would be extremely happy if he were with us today as well.
A mentesítés a Parlamentet is érinti, a Parlament főtitkárára is tartozik, ezért rendkívüli módon örülnénk, ha ő is itt lenne a mai napon.
EnglishI am extremely happy with the initiative taken by the European Parliament to abolish the visa regime for Bosnia and Herzegovina and Albania.
Rendkívüli módon örülök az Európai Parlament azon kezdeményezésének, hogy eltörölje a Bosznia és Hercegovinára, valamint Albániára vonatkozó vízumrendszert.
English. - I am extremely proud and happy that Catherine Ashton has been designated as the first Vice-President of the Commission and High Representative.
a Bizottság elnöke. - Rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy Catherine Ashtont jelölték a Bizottság első alelnökének és főképviselőnek.
EnglishI am extremely happy that the report supports, in particular, the implementation of the regulation to all vessels, its catch certification scheme and the harmonisation of sanctions.
Nagyon boldoggá tesz, hogy a javaslat különösképp támogatja a szabályozás végrehajtását minden hajó esetében, a fogásigazolási rendszer és a szankciók harmonizálását.
EnglishWhat seems relevant here is that they were normal upper-middle-class Californians, and extremely happy in spite of Graham's deceptions, until the very last year of their lives.
Ide annyi tartozik, hogy jellegzetes felső-középosztálybeli kaliforniaiak voltak, akik Graham csapodársága ellenére is rendkívül boldogan éltek életük utolsó előtti évéig.
EnglishAll I know is that Sonia wrote once to Belle after her marriage, telling her to tell Randall that she was extremely happy and that she had just had twins and was calling them Pip and Emma.
Én csak annyit tudok, hogy Sonia egyszer írt Bellenek a férjhezmenetele után, és azt üzente Randallnek, hogy nagyon boldog, és nemrég ikrei születtek, akiket így becéz: Pip és Emma.

Other dictionary words

English
  • extremely happy

Even more translations in the English-Arabic dictionary by bab.la.