"extremism" translation into Hungarian

EN

"extremism" in Hungarian

See the example sentences for the use of "extremism" in context.

Context sentences for "extremism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
A szélsőségesség és az erőszak ellen talán a szabad vita a leghatékonyabb orvosság.
EnglishHowever, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Azonban a szélsőségesség és az erőszak mélyen gyökerező eredetét is fel kell tárnunk.
EnglishIn the first place, intolerance and extremism come from the oblivion of the past.
Először is, az intolerancia és a szélsőségesség abból fakad, hogy feledésbe merül a múlt.
EnglishUganda is yet again in the news for the extremism and hysteria of some of its legislators.
Uganda ismét címlapra került jogalkotóinak szélsőségessége és hisztériája okán.
EnglishLet us look at the high-water mark of European extremism, the Fascists of the 1930s.
Vizsgáljuk meg az európai szélsőséges eszmék csúcspontját jelentő 30-as évek fasisztáit.
EnglishFor this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
Éppen ezért inkább a szélsőségesség, eszmék közös gyökerét kell megfogni.
EnglishIs it then asserted that everyone professing revolutionary extremism is in Fascist pay?
Ezek szerint minden szélsőséges forradalmár a fasiszták zsoldjában állna?
EnglishEurope has experienced extremism, and Europe has suffered from extremism.
Európa már megtapasztalta a szélsőségességet és Európa már szenvedett a szélsőségességtől.
EnglishThere can be no doubt that extremism, by its very nature, is divisive and leads to violence.
Nem kérdéses, hogy a szélsőségesség természetéből eredően megosztó és erőszakhoz vezet.
EnglishThe rising tides of extremism cannot be stemmed without concessions from both sides.
A szélsőségesség emelkedő hulláma aligha állítható meg a felek mindegyikének engedményei nélkül.
English(PL) Mr President, I do no know whether political extremism is on the increase or not.
(PL) Tisztelt Elnök úr! Én nem tudom, hogy fokozódnak-e vagy sem a politikai szélsőségességek.
EnglishPolitical extremism exists on the Left and Right, and both are equally bad.
Mind a jobb, mind a baloldalon léteznek politikai szélsőségek.
EnglishTunisia also rightly takes an uncompromising approach to Islamist jihadi extremism.
Tunézia ezenkívül nagyon helyesen rendíthetetlen az iszlamista dzsihádista szélsőségesekkel szemben.
EnglishExtremism does not unite people and social groups: it divides them.
A szélsőségesség az embereket és a társadalmi csoportokat nem összehozza: hanem megosztja.
English(SV) Mr President, we have all noticed that extremism is growing in the EU.
(SV) Tisztelt Elnök úr! Mindannyian tapasztaltuk a szélsőségesség EU-ban tapasztalható fokozódását.
English. - Mr President, I detest extremism as much as anyone.
az IND/DEM képviselőcsoport nevében. - Tisztelt Elnök úr! Megvetem a szélsőségességet, mint bárki más.
EnglishThe authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.
A hatóságoknak kötelessége, hogy kitartsanak a szélsőséges nézetekkel szemben, és ne hátráljanak meg.
English(HU) Mr President, it is not generally enough to fight extremism.
(HU) Elnök úr! Nem elég általánosságban küzdeni a szélsőségek ellen.
EnglishAround the world, this goes hand in hand with extremism, which poses a long-term threat as well.
Világszerte az extremizmus növekedésével együtt jár, amely hosszabb távú veszélyt is jelent.
EnglishFIDES is thus indirectly supporting extremism in Hungary.
A Fidesz így közvetetten támogatja a szélsőséges nézeteket Magyarországon.

Other dictionary words

English
  • extremism

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.