"extremist" translation into Hungarian

EN

"extremist" in Hungarian

EN

extremist {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "extremist":

extremist

Context sentences for "extremist" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose responsible are motivated by fundamentalist and extremist Islamist ideology.
A támadások felelőseit a fundamentalista és szélsőséges iszlamista ideológia vezérli.
EnglishGoddamnit, Arnie, not everyone who disagrees with you is an extremist, okay?
- A fenébe is, Arnie, nem mindenki szélsőséges, aki nem ért egyet magával.
EnglishSlovakia has reaped what it has sown as a result of an extremist party coming to power.
Beérett az a vetés, amit egy szélsőséges pártnak a kormányba emelése hozott magával.
EnglishIf he succeeds, were all finishedperhaps Russia, toobecause hes an extremist.
Ha sikerül neki, akkor mindnyájunknak vége, és talán Oroszországnak is.
EnglishFor this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
Éppen ezért inkább a szélsőségesség, eszmék közös gyökerét kell megfogni.
EnglishDoes that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
Kiterjed-e ez a jog a szcientológusokra vagy szélsőséges jobboldali csoportok tagjaira is?
EnglishThe number of extremist groups is increasing, and they are threatening the lives of civilians.
A szélsőséges csoportok száma egyre nő és veszélyeztetik a polgári lakosság életét.
EnglishThey're turning into an extremist organization on issues like this.
Az ilyen kérdésekben kezdenek teljesen szélsőséges álláspontra helyezkedni.
EnglishWhy are xenophobia and other extremist attitudes on the increase?
Miért tapasztalható az idegengyűlölet és más szélsőséges vélemény fokozódása?
EnglishThe threat that power may be seized by extremist elements still exists.
Továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a hatalmat szélsőséges erők ragadják magukhoz.
EnglishThis would be the best excuse for extremist forces, for xenophobic forces.
Ez kiváló ürügyül szolgál a szélsőséges, idegengyűlölő erőknek.
EnglishHowever, no extremist group has so far claimed responsibility for Pavelic's disappearance.
Mostanáig azonban egyetlen szélsőséges csoport sem vállalta a felelősséget Pavelic eltűnéséért.
EnglishFurthermore, Mr Kaczyński has gained considerable support from extremist groupings in Poland.
Ráadásul Kaczyński úr szélsőséges lengyelországi csoportosulások jelentős támogatását élvezi.
EnglishWomen have been the first target of this extremist branch of Islam.
Az iszlám szélsőséges ága a nőket tekinti elsődleges célpontjának.
EnglishHere, today, we condemn the extremist parties and their organisation.
Ma itt elítéljük a szélsőséges pártokat és szervezeteiket.
EnglishThe right-wing extremist parties oppose both a more open Europe and the development of the EU.
A jobboldali szélsőséges pártok ellenzik egy nyitottabb Európa kialakulását és az EU fejlesztését is.
EnglishMadam President, more than 50 Christians have been murdered in Iraq by extremist groups in one month.
Elnök asszony! Egy hónap alatt több, mint 50 keresztényt öltek meg szélsőséges csoportok Irakban.
EnglishAll this ties in with the anti-minority sentiments constantly being fomented by extremist politicians.
Mindez összefügg azzal, hogy szélsőséges politikusok folyamatosan uszítottak a kisebbségek ellen.
EnglishObviously, extremist attacks must be prevented.
Magától értetődik, hogy a szélsőséges támadásokat meg kell akadályozni.
EnglishAt the same time, it will broaden people's horizons and hinder anti-European and extremist forces.
Ezzel egyidejűleg szélesíti az emberek látókörét, és gátolja az Európa-ellenes, illetve szélsőséges erőket.