"extremity" translation into Hungarian

EN

"extremity" in Hungarian

EN

extremity {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "extremity":

extremity

Context sentences for "extremity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTHE COUPLING HEADS WILL THEREFORE BE AT THE EXTREMITY OF THOSE FLEXIBLE PIPES .
A kapcsolófejeket ezért a flexibilis vezetékek végén kell elhelyezni.
EnglishFor a moment Paul thought the extremity of his terror might kill him.
Paul egy pillanatig azt hitte, megáll a szívverése a halálos rémülettől.
EnglishShe would be born on Santa Rosalia, at the northernmost extremity of the Galápagos Islands.
A kislány a Galápagosz-szigetcsoport legészakibb tagján, a Santa Rosalián született meg.
EnglishThe extremity of our judgements, our self-righteousness - all a flight from death, Brys.
Az ítéleteink szélsőségesek, minden döntésünk énközpontú mindez menekülés a halál elől, Brys.
EnglishNext came an armed uprising at the Eastern extremity of the province.
Ezután a tartomány keleti csúcsában fegyveres lázadás támadt.
EnglishHer tongue, bloody where she had bitten it repeatedly in her last extremity, protruded between her lips.
Nyelve, amelyet haláltusájában véresre harapott, kitüremlett ajkai közül.
EnglishThis requirement must be satisfied over a distance of 45 cm measured from the rear extremity of the vehicle.
E követelménynek a jármű leghátsó pontjától mért 45 cm távolságban kell teljesülnie.
EnglishAnd if he wants to die, if he asks again, then I will be his servant in his extremity, I promise you.
És ha meg akar halni, ha megint azt kéri, akkor szolgálója leszek ínségében, ezt megígérem!
EnglishThere was no one in Charles Street, but a great traffic was going on, as usual, in Whitehall, at the extremity.
Egy lelket sem láttunk a Charles Streeten, de a sarkon, a Whitehallon nagy volt a forgalom.
EnglishEven in his final act of extremity, Rhulad answers not the loss of trust under which he laboured.
Rhuland ezen utolsó cselekedetével sem bizonyította be, hogy tévesen fosztották meg társai a bizalmuktól.
EnglishThere were two torpedo-destroyers at the port of Buffalo, at the other extremity of Lake Erie.
Annyit tudtam, hogy éppen akkor két torpedóromboló tartózkodott Buffalo kikötőjében, az Erie-tó másik végén.
EnglishHis gaze drifted to Mayen, but she gave nothing away, not even an awareness of her husbands sudden extremity.
Tekintete Majenre tévedt, de a nő arca nem árult el semmit, még azt sem, hogy észlelte-e férje rohamát.
EnglishAnd for devising and gambling all on a scheme that took ones breath away with its bold extremity.
S azért, mert mindent kockáztatott, mindent feltett egy lapra, egy tervre, amely lélegzetelállítóan szélsőséges volt.
EnglishI was now confounded, and driven to such an extremity as the like was never known; at least not to me.
Most aztán zavarba jöttem, s olyan szorongatott helyzetbe kerültem, amilyenről senki sem hallott, én legalábbis nem.
EnglishThose holes you see there are very filtered-down, watered-down versions of the extremity of the diatomic structures.
Azok a lyukak amiket látnak azok nagyon leegyszerűsített verziói a szélsőséges kétatomú szerkezeteknek.
English'If it isn't, at least have the courage toknow ,' Mawhrin-Skel said, voice pitched at an extremity of pleading.
Ha nem az, legalább legyen bátorságod tudni mondta Mawhrin-Skel, s a hangjában elkeseredett könyörgés bujkált.
EnglishBut this being, as I said before, the great crisis and extremity of the infection, it can be no complete list.
De mivel ez, mint mondom, még a pestis válságos szakasza és tetőzése előtt volt, azért e lista nem lehet teljes.
EnglishIt's at the extremity of the wing, you see.'
Ez a szoba, mint látja, a szárny legvégén van.
EnglishThe oily thicket named Bartleby extended a snorkle of some kind, an extremity like a moist green drinking straw.
A Bartleby nevű teremtmény valami nyelvféleséget bocsátott ki magából, ami olyan volt, mint egy nedves, zöld szívószál.
EnglishWest of the ship, at the northern extremity of the port, lay the oil harbor and refinery, circled by chain-link fencing.
A hajótól nyugatra, a kikötőő legészakibb végében terült el a drótkerítéssel körülvett olajkikötőő és finomító.