"exuberance" translation into Hungarian

EN

"exuberance" in Hungarian

Synonyms (English) for "exuberance":

exuberance

Context sentences for "exuberance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe letters were executed clumsily, with a smeary black kindergarten exuberance.
A betűket ügyetlen kézzel rajzolták, a festék elkenődött, mint az óvodások rajzain.
EnglishWhen I first knew myself as Shimrod, I felt an exuberance I cannot describe!
Amikor először öntudatra ébredtem, mint Shimrod, az érzelmek valósággal tomboltak bennem!
EnglishHis face would have been cruel if it hadn't been for the childlike rapture and exuberance.
Kegyetlen arca lenne, ha nincs rajta az a gyermekien túláradó lelkendezés.
EnglishEvery exuberance piercing me and creating its exact proportion of darkness and despair!
Minden diadalod belém hasított, és tükörképet támasztott magának bennem sötét kétségbeesésből!
EnglishRussians find the1 exuberance of Americans immensely entertaining.
Az oroszok kitűnő időtöltésnek tartják, ha tanúi lehetnek az amerikaiak érzelemkitöréseinek.
EnglishBut it would account for the vitality and the exuberance.
De ez legalább megmagyarázná, hogy miért ilyen temperamentumos és bőbeszédű.
EnglishI agree with the principle of what Alan Greenspan is now calling the stage of 'irrational exuberance'.
Egyetértek azzal az alapelvvel, amit Alan Greenspan a "tőzsdemámor” szakaszának nevez.
EnglishSome of us believe this event marked the beginning of the end for humanity's great time of youthful exuberance.
Az emberiség ekkor lépett ki a boldog gyermekkorból, a rácsodálkozás korából.
EnglishThere was no urgency in her pace, just exuberance.
Mozdulataiban nyoma sem volt sietségnek, túláradó jókedve miatt futott.
EnglishIn her exuberance, she snatched up a decanter and drained it without benefit of a glass.
Milyen izgalmas is lenne! - belelovallva magát saját elképzeléseibe nem is gondolt pohárra, amikor felkapott egy üveget és belekortyolt.
EnglishHe was full of exuberance and honesty.
Áradt belőle a rajongás és a feltétlen őszinteség.
EnglishModel was into his forties now and couldn't use youthful exuberance as an excuse for his ideological fixation.
Model immár a negyvenes éveiben jár, és még az ifjúi lelkesedést sem hozhatja fel mentségül erre az ideológiai merevségre.
EnglishCurt said, and the exuberance in his voice, although slightly scary, made Sandy feel a little better.
- Nagyszerűen fest! - felelte Curt, és noha kicsit ijesztő volt a hangjában csendülő lelkesedés, Sandy némileg mégis jobban érezte magát.
EnglishShe must, in future, curb the natural exuberance that led her to brighten up the performance of a dull job.
A jövőben feltétlenül féken kell tartania természetéből fakadó, kirobbanó életkedvét, mely arra készteti, hogy az unalmas légkört felvidítsa.
EnglishHe was still cheerful enough, or could be, but his littleboy exuberance, sometimes infectious, sometimes wearisome, but always there, was gone.
Még mindig elég élénk volt, de kisfiúkorának néha terhes, néha ragályos, de mindig jelen lévő túlfűtöttsége elmúlt.
EnglishSo full of exuberance did she feel that she decided to be extravagant and lunch at the Corner House and enjoy the accompaniment of music to her food.
Olyan jókedve kerekedett, hogy elhatározta: kirúg a hámból, és a Corner House-ban ebédel, ahol muzsikálnak is az ebéd mellé.
EnglishAnd how white his skin was, how utterly white, yet the warmth, the exuberance, the almost childlike excitement-it was exactly as it had been before.
Milyen fehér lett a bőre, milyen habfehér, mégis ugyanúgy megvolt rajta a hév, a féktelenség, a szinte gyerekes ujjongás, mint azelőtt.
EnglishYouthful exuberance.
EnglishGardiner's hope of Lydia's being soon married, her joy burst forth, and every following sentence added to its exuberance.
Mihelyt meghallotta, hogy bátyja bizakodik Lydia közeli esküvőjében, kitört belőle az öröm, mely minden következő mondattal magasabbra hágott.
EnglishAnd for every aspect of our proposed damnation you found exuberance, and there was no end to your enthusiasm and the passion coming out of you-and the light, always the light.
Te kiteljesedtél mindentől, aminek a kárhozatba kellett volna vinnie, és nem apadt el benned a lelkesedés és a szenvedély és a fény, örökké a fény!