EN

exultant {adjective}

volume_up
As the first spell touched him-a bright bolt from the death tyrant-the hall was suddenly full of blue-white fire and a wordless singing that was both feminine and exultant.
Amint az első varázslat elérte, a halálzsarnok villámvarázslata, az egész csarnok kékesfehér tűzbe borult, és diadalittas, női énekhang harsant.
He marched the exultant army back to safety in their camps across the Rhine.
Az ujjongó hadsereget ezután biztonságban visszavezette a Rajnán túli táborokba.
Beside her, Flute lifted her face in exultant song, a song that rang with the voices of multitudes.
Furulya felemelte az arcát, győzedelmes, ujjongó dalba kezdett, melyet mintha egy egész kórus énekelt volna.
exultant (also: exulting)

Context sentences for "exultant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe marched the exultant army back to safety in their camps across the Rhine.
Az ujjongó hadsereget ezután biztonságban visszavezette a Rajnán túli táborokba.
EnglishNow he became exultant, and I sensed at once that the matter went beyond the money.
Ujjongani kezdett, és én azonnal éreztem, hogy a pénznél többről van itt szó.
EnglishAn exultant roar rose from all around him, as the ruukha charged.
Izgatott üvöltés harsant körülötte, ahogy a hobgoblinok újult erővel rohamoztak.
EnglishIt was pale and exultant, his eyes shining brightly in the moonlight.
Sápadt, de diadalmas arc nézett vissza rám, barátom szeme csak úgy villogott a holdfényben.
EnglishA clanging noise sounded from afara crush, a wrench, an exultant bellow, lesser halloos of wild triumph.
A távolból kattogó hang hallatszott csattanás, csikorgás, diadalmas bömbölés.
EnglishThere was a roar of exultant laughter and applause, followed by a multiple whisper of cloth drawn across skin.
Hangos nevetés, taps mindenfelől, s csak a ruhák suhogtak, amint a földre hullottak.
EnglishI've never felt so alive, so exultant, so full of power.
Soha nem éreztem magam olyan életerősnek, boldognak, mindenhatónak.
EnglishBeside her, Flute lifted her face in exultant song, a song that rang with the voices of multitudes.
Furulya felemelte az arcát, győzedelmes, ujjongó dalba kezdett, melyet mintha egy egész kórus énekelt volna.
EnglishAs she turned, she caught the exultant gleam in Catherine's eye and was suddenly on her guard.
Mikor megfordult, Catherine szemében megpillantotta a győzelem mámoros ragyogását, ami hirtelen óvatosságra késztette.
EnglishThen through their hissing came an exultant cry.
Azután sziszegésüket izgatott kiáltás harsogta túl:
EnglishInside the aircraft, the free-lance cameraman was exultant.
EnglishIn spite of everything, Sparhawk felt tightly exultant.
Sparhawk különös felszabadultságot érzett.
EnglishFor the seated man, or man-like figure, ap- peared to nod once, twice, as if agreeing to Koris' exultant promises.
Az ott trónoló ember vagy emberszerű alak mintha egyetértőn bólintott volna egyszer, kétszer, Koris lelkes ígéreteire.
EnglishThere were some hoots and exultant yells from the crowd, but Elmara turned away without another word and went back into the inn.
Néhány huhogás és biztató kiáltás jött a tömegből, de Elmara szó nélkül megfordult és visszament a fogadóba.
EnglishHe heard her and charged with an exultant roar.
EnglishWhy was Catherine exultant?
EnglishHer tone was loud, exultant.
EnglishWhen the barrier failed in a wash of white sparks an instant later, and the warriors of House Alastrarra surged forward with an exultant shout, he was ready.
Amikor a mágikus fal egy pillanattal később semmivé foszlott és az Alastrarra Ház harcosai előretörtek, az idős elf készen állt.
EnglishAs the first spell touched him-a bright bolt from the death tyrant-the hall was suddenly full of blue-white fire and a wordless singing that was both feminine and exultant.
Amint az első varázslat elérte, a halálzsarnok villámvarázslata, az egész csarnok kékesfehér tűzbe borult, és diadalittas, női énekhang harsant.

Synonyms (English) for "exultant":

exultant
exultantly
English
exultation
exultingly
English