"eye contact" translation into Hungarian

EN

"eye contact" in Hungarian

See the example sentences for the use of "eye contact" in context.

Similar translations for "eye contact" in Hungarian

eye noun
to eye verb
contact noun
to contact verb

Context sentences for "eye contact" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFink stared blankly at the bench without making eye contact with his honor.
Fink-üres tekintettel meredt a bírói szék felé, de elkerülte Harry pillantását.
EnglishNo closer than thirty feet, no lengthy eye contact, and certainly no words.
Nem nézünk hosszan egymás szemébe, és természetesen nem szólunk egymáshoz.
EnglishAvery pinched his eyebrows as if a migraine had hit and avoided eye contact.
Avery a szemöldökét csipkedte, mintha fejfájás gyötörné, és elkerülte Mitch pillantását.
EnglishOK, I think that was good, but I really, really think... you guys shouldn't make eye contact.
Jó volt, bár szerintem nem kéne a szemkontaktus, - elrontjátok vele a jelenetet.
EnglishThe girl looked up at her mother, and Laura was jolted by the eye contact.
A kislány felnézett az anyjára, és Laurát megdöbbentette a szemkontaktus.
EnglishHe kept close eye contact with the whole audience, a piercing gaze sweeping the circle.
Vagy nem így van? - kérdezte, amikor végzett az éppen tárgyalt témával.
EnglishIf you look at these two, eye contact, facing each other, possibly both talking at the same time.
Ha megnézik ezt a kettőt, egymás felé fodulnak, valószínűleg egyszerre beszélnek.
EnglishHe said nothing, did not make eye contact, and gave no indication that he even heard them.
Nem szólt semmit, nem nézett a szemükbe, és nem adta jelét, hogy akár csak hallja is őket.
EnglishSasaki's eyes zeroed in on Clark, then noticed that it was Ding who was maintaining eye contact.
Clarkra meredt, csak azután vette észre, hogy Chavez néz vele farkasszemet.
EnglishShe paid the parking guard fifty cents, and refused eye contact.
A parkolóőrnek fizetett ötven centet, de nem volt hajlandó a szemébe nézni.
EnglishExperts advise that, when confronted by an angry dog, you should avoid eye contact.
Ezt az állat kihívásnak veszi, és agresszívan fog reagálni.
EnglishWithout making any eye contact they brush against each other.
Egymás közvetlen közelében haladnak el, de még a szemük sem villan össze.
EnglishHe continued, making strong eye contact with the others as he spoke.
Megfogadta, hogy lesz még idő, amikor ezt föl is használja ellene.
EnglishPeople talk to me about the important new skill of making eye contact while you're texting.
Fontos új képességként említik az emberek, hogy szemkapcsolatot tudjunk tartani, miközben sms-ezünk!
EnglishToo much direct eye-contact was another thing which usually made him feel like he wanted to fight.
A farkasszemet nézésektől is verekedni való kedve kerekedett mindig, csak éppen ma éjszaka nem.
EnglishSam walked to the radio, avoiding eye contact with anyone.
Sam odalépett a rádióhoz, igyekezvén elkerülni a többiek tekintetét.
EnglishI study the jurors, a few of whom maintain eye contact.
Először az esküdteket veszem szemügyre, néhányan közülük rám néznek.
EnglishShe helped Shep find his way, so he would not have to look up and risk eye contact with strangers.
Jilly segített Shepnek eligazodni, hogy ne kelljen felnéznie, sem idegennel szemkontaktust felvennie.
EnglishBesides, his work gave him a reason to avoid eye contact.
Másfelől pedig, ha dolgozott, nem kellett senki szemébe néznie.
EnglishThen, Shep had flinched from eye contact, had looked at once away.
Akkor Shep megrettent a szemkontaktustól és elfordult.

Other dictionary words

English
  • eye contact

Search for more words in the Italian-English dictionary.