"eye for an eye" translation into Hungarian

EN

"eye for an eye" in Hungarian

See the example sentences for the use of "eye for an eye" in context.

Similar translations for "eye for an eye" in Hungarian

eye noun
to eye verb
for conjunction
see noun

Context sentences for "eye for an eye" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have heard that it hath been said: An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért.
EnglishThe solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.
A "szemet szemért” elven túlmutató megoldás nem erkölcsi és nem katonai, hanem politikai.
EnglishAs Mahatma Gandhi said, 'an eye for an eye and a tooth for a tooth will leave us all blind and toothless'.
Ahogy Mahatma Gandhi mondta: "a szemet szemért, fogat fogért elvet követve végül mind vakok és fogatlanok leszünk”.
EnglishBull's-eye and bull's-eye and bull's-eye again!
EnglishAn eye for an eye and a tooth for a tooth.
EnglishAn eye for an eye, you bastard.
EnglishWe must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Küzdenünk kell a terrorizmus ellen, de nem megtorló - jóllehet bibliai - értelemben, nem a "szemet szemért, fogat fogért” elv alapján.
EnglishThis is an eye for an eye.
EnglishAn eye for an eye.
EnglishI call for it to be adopted, bearing also in mind the situation of my fellow citizen who has become a victim of the war on terror, the war of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Kérem önöket, fogadják el, szem előtt tartva polgártársam helyzetét, aki a terrorizmus elleni harc, a "szemet szemért, fogat fogért” áldozata lett.
EnglishI struggled to open the left eye that was no longer there, then turned my head this way and that to see the three of them distinctly with the one eye, the right eye, that I still had.
Ki akartam nyitni a bal szememet, de már nem volt meg, aztán erre-arra forgattam a fejemet, hogy láthassam őket egy szemmel is, a jobb szememmel, ami még megvolt.
EnglishThis wounded eye, this tarnished eye, he continued, gave them their compass to find me, their opening, as it were, between the dominions, and down they came to enlist my spirit against my will.
Ez a sebzett szem, ez a bepiszkított szem adta nekik az iránytűt, hogy megtaláljanak engem, az ajtót a világok között, és ők lejöttek, hogy erőszakkal elragadják szellememet.
EnglishIndeed, simply taking an eye for an eye and a tooth for a tooth would be unworthy of our common heritage of respect for human life, which is so often overlooked by our political decision makers.
Valóban, a szemet szemért, fogat fogért elv nem lenne méltó az emberi élet tiszteletét hirdető közös örökségünkhöz, amelyről olyan gyakran megfeledkeznek politikai döntéshozóink.

Other dictionary words

English
  • eye for an eye

Search for more words in the English-Dutch dictionary.