"eye level" translation into Hungarian

EN

"eye level" in Hungarian

See the example sentences for the use of "eye level" in context.

Context sentences for "eye level" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe squatted by Danny so they were on an eye-to-eye level, and then hugged him tight.
Lekuporodott Danny mellé, hogy a szemük egy vonalba kerüljön, és szorosan magához ölelte.
EnglishStick dropped to one knee so that his chubby face was eye-level with mine.
Stick fél térdre ereszkedett előttem, úgy, hogy az arca egy vonalba került az enyémmel.
EnglishI couldn't see Emil's face, which was bent in thought two feet below eye level.
Nem láthattam Emil arcát, mert fejét lehajtva gondolkodott, jó fél méterrel a szemmagasságom alatt.
EnglishHe stood beside me, eye level with my eye, and in his hand he held a key which he pressed into mine.
Mellettem állt, tekintetünk összetalálkozott, s egy kulcsot nyomott a kezembe.
EnglishHe squinted down at her, then crouched until he was at eye level.
A férfi lenézett rá, majd leguggolt, míg egy vonalba nem került a szemük.
EnglishIt was an insult to Eln to think of him looking eye-level at people's knees.
Belegondoltam, mekkora szégyen lehetett Elnek, ahogyan lenéztek rá, miközben ő csak térdeket látott.
EnglishBelow them, exactly at eye-level, were the squibs of the passing minute.
Alattuk, pontosan szemmagasságban, a múló pillanat petárdái.
EnglishThe rays of the sun that were fanning upwards from below the horizon swung downwards to eye-level.
A nap sugarai legyezőszerűen törtek elő a látóhatár mögül, majd vízszintesen a szemükbe tűztek.
EnglishTialys kept his balance as she held him at eye level.
Tialys ügyesen egyensúlyozott, mialatt Lyra a szeme elé emelte.
EnglishThe scaffold was at eye-level for the standing crowd.
Az emelvény az álló tömeg szemmagasságában helyezkedett el.
EnglishBelow, exactly at eye-level, was the contemporary stuff.
Lejjebb, pontosan szemmagasságban a kortárs irodalom.
EnglishHe raised it to eye level to examine it more carefully.
Szeme elé tartotta, alaposabban szemügyre vette.
EnglishFree yourself from the tyranny of eye level.
Szabadítsd meg magad a szemmagasság korlátjától.
EnglishIt was nearly eye level with Kinson, and if it chose it would be on top of him before he could blink.
A szeme csaknem egy magasságban volt Kinsonéval, és ha akarta, leteríthette volna a nyomkeresőt, még mielőtt az egyet pislogott volna.
EnglishUpwards and downwards they were graded, from clean and expensive at eye-level to cheap and dingy at top and bottom.
Szemmagasságban álltak a tiszta és drága példányok, feljebb és lejjebb rangsorolva az egyre olcsóbb és szakadtabb könyvek.
EnglishA little above eye-level, already on their way to heaven and oblivion, were the poets of yesteryear, the stars of his earlier youth.
Kicsivel a szemmagasság fölött, útban a menny és a feledés felé, a közelmúlt költői, kora ifjúságának csillagai állomásoztak.
EnglishA gust of warm, damp wind whipped at him, and at the same time he saw dim light: a slender, hot-pink crescent with the horns down, at eye level.
Meleg, nedves szél lengett körülötte, és ekkor halványt fényt látott: szemmagasságban egy karcsú, sötétrózsaszín félhold, csúcsaival lefelé.
EnglishRound the castles was a complex of marks, tracks, walls, railway lines, that were of significance only if inspected with the eye at beach-level.
A várakat ösvények, utak, falak, vasúti sínek bonyolult hálózata vette körül, amely azonban csak akkor vált érthetővé, ha az ember hasmánt fekve, arccal a homokban nézte.
EnglishHe slipped the gun in the holster again, almost as if he wasn't even think ing about it, and he did go up on tiptoe, trying to get eye level with this appalling graven image.
Szinte oda se figyelve visszalökte a pisztolyt a tokba, és csakugyan lábujjhegyre állt, egy szintben akart lenni a félelmetes faragott képpel.
EnglishHis eyes looked down, off the target, acquiring the pistol's sights as it came up to eye level, and when it did, his right index finger pulled back evenly on the trigger
Lenézett a célpont alá, majd együtt emelte pillantását a fegyver nézőkéjével, és amikor a célpont magasságába ért, mutatóujja egyenletesen meghúzta a ravaszt...

Other dictionary words

English
  • eye level

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.