"eye to eye" translation into Hungarian

EN

"eye to eye" in Hungarian

EN

eye to eye [idiom]

volume_up
Secondly, there is need for the major economic powers to see eye to eye on key issues.
Másrészről szükség van arra, hogy a jelentősebb gazdasági hatalmak szemtől szembe megvizsgálják a legfontosabb kérdéseket.
Instead, we could once again meet humans eye to eye and serve them as we were meant to.
Újra találkozhatnánk az emberekkel, szemtől-szembe, és úgy szolgálhatnánk őket, ahogy mindig is kellett volna.
They were looking at each other now, just like Dylan had wanted, eye to eye, a direct and uncompromising connection.
A két fiú egymást nézte, pontosan úgy, ahogy Dylan szerette volna, szemtől szembe, farkasszemet nézve egymással.

Similar translations for "eye to eye" in Hungarian

eye noun
to eye verb
to preposition

Context sentences for "eye to eye" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEmil stood up, putting us eye to eye, so that I could see his utter disgust.
Emil felállt, szembe fordult velem, hogy láthattam szemében a mélységes utálatot.
EnglishYou and your father have not seen eye to eye lately about the conduct of the business?
Ön és édesapja nem voltak az utóbbi időben egy véleményen az üzletvitel tekintetében?
EnglishThen he seized the shopman's collar and pulled him forward so that they were eye to eye.
Aztán elkapta a kereskedő gallérját, szorosan magához húzta, és belenézett a szemébe.
EnglishHe squatted by Danny so they were on an eye-to-eye level, and then hugged him tight.
Lekuporodott Danny mellé, hogy a szemük egy vonalba kerüljön, és szorosan magához ölelte.
EnglishFor the briefest of moments the two looked eye to eye, then Sir Hune was hoisted high.
Egy pillanatra a két férfi tekintete találkozott, majd Sir Hune-t felhúzták az akasztófára.
EnglishStepping between his brother and the feather, Dylan met him eye to eye.
Dylan a tollpihe és öccse közé állt, és belenézett a fiú szemébe.
EnglishWe don't see eye to eye, and he's not pleased with Sam, O no precious, not pleased at all.'
Nem néz a szemembe, és csöppet sincs elragadtatva Samutól, úgy ám, drágaságom, egy csöppet sem!
EnglishAce saw eye to eye with them at once; like him, the Corson brothers were their own best customers.
A connecticutiak azonban nemcsak hóval kereskedtek, hanem fegyverrel is.
EnglishI am pleased that Parliament and the Commission seem to see eye to eye on many priorities here.
Örülök, hogy a Parlament és a Bizottság ebben az esetben számos prioritásra egyformán tekint.
EnglishNonetheless, it also has to be said that you cannot negotiate eye-to-eye if you are constantly bowing.
Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy aki folyton hajlong, az nem tárgyalhat szemtől szemben.
EnglishWell, the King and his daughter don't exactly see eye to eye.
Nos a király és a lánya nem teljesen egyformán gondolkodik.
EnglishLocal people are losing out purely because their authority does not see eye to eye with the government.
Helybéli polgárok szenvednek veszteséget azáltal, hogy helyi önkormányzatuk nem jön ki a kormánnyal.
EnglishYou know, that's about the only thing Fowler and I see eye to eye on?'
Tudod, ez az egyetlen közös bennünk Fowlerrel.
EnglishIf I do not see eye to eye with her on various subjects, that is not because I impute anything of a criminal nature to her.
Ha eltérőek is a nézeteink némely dolgoban, emiatt nem tulajdoníthatok neki bűnöző hajlamokat.
English1 Kham leaned into the man, eye to eye.
Kham a férfi fölébe hajolt, hogy az arcuk kis híján összeérjen.
EnglishOn human rights we do not always see eye to eye.
Az emberi jogok kérdésében nem mindig értünk egyet.
EnglishBut you and the Elders wanted this eye-to-eye view.
De ön és a Vének szemtől szemben akartak látni.
EnglishThat's where I can't yet see eye to eye with you.
Hogy az események emlékeztessenek a versikére.
English(DE) Mr President, we all see eye to eye on this issue and I believe that that is beyond doubt in every respect.
(DE) Elnök úr! Ebben a kérdésben valamennyien egyetértünk, és úgy gondolom, ez minden tekintetben kétségen felül áll.
EnglishIntensely eye to eye, he considered my words.
A szemembe nézett, fontolgatta a szavaimat: