"facade" translation into Hungarian

EN

"facade" in Hungarian

EN facade
volume_up
{noun}

1. general

facade (also: face, gloss, make-believe, outside)
- Nem, ez csak a megtévesztő látszat.
facade (also: husk, look, surface)
What, he wondered, was going on behind the mocking, smooth facade?
Vajon mi megy végbe a sima, gunyoros külső mögött, töprengett.
The wood of your apartment continues outside becoming the facades.
A lakásban lévő fa burkolat külső felületként folytatódik.
facade (also: face, outside, semblance, surface)
facade (also: image)

2. architecture

facade (also: face)
It's a facade, an enclosure with no room, no interior.
Csak egy homlokzat, egy burok, padlás és lakások nélkül, amiben nincs semmi.
To fashion the facade, all that lay beneath it had been malformed.
A homlokzat miatt ugyanis mindennek torzulnia kellett
There was something dead behind that banal facade.
Valami meghalt a banális homlokzat mögött.

Synonyms (English) for "facade":

facade

Context sentences for "facade" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have no idea of the evil engine that lurks behind this fancy facade of mine.
Magának fogalma sincs a gonosz gépezetről, amely cicomás homlokzatom mögött lapít.
EnglishThe Union for the Mediterranean was launched in 2008, but remains a façade.
Az Unió a Mediterrán Térségért program 2008-ban indult, de csak névleg létezik.
EnglishWashing down the high south facade, it made him think of the old palazzi of Italy.
Ahogy lefolyik a déli magas homlokzaton, muszáj a régi olasz palazzókra gondolni tőle.
EnglishShe stood up and flipped a switch between two panels from a ghost-train facade.
(Rochelle felállt, és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót.
EnglishThe early morning light showed behind the clouds above the dull concrete facade opposite.
Bámulta a koromtól fekete háztetőket, a neonok elmosódó villódzását a téglafalakon.
EnglishLooking at the entire facade -- there were 70 total windows -- and I knew what I had to do.
Látván az egész homlokzatot -- összesen 70 ablakkal -- és tudtam, mit kell tennem.
EnglishWell, that is what I have to offer as a gueule or a façade, he thought.
Hiába, ha egyszer más gueule vagy fapadé nem áll rendelkezésemre, gondolta.
EnglishWe knew in March that Reding's Charter was only a façade with no substance.
Márciusban tudtuk, hogy Reding Chartája csak lényegi mondanivaló nélküli felszínes anyag.
EnglishThe thin green script of a neon sign lay across its façade, with a chaste air.
A keskeny, zöld neonbetűk átszellemült díszt adtak a homlokzatnak.
EnglishThey spend tons of money on this marvelous facade of respectability, but they are scum.
Egy zsák pénzt elköltenek a jó hírnevükre, de valójában gazemberek.
EnglishIt had the usual harsh stone facade, enclosing no doubt an inner garden and rich rooms.
érdes kőfala bizonyára belső kertet és fényűző szobákat rejtett.
EnglishThe smooth, seamless lines of its form had become more jagged, and its facade was pitted and marred.
Sima, betonszürke vonalai felhasadoztak, megperzselődtek és beszennyeződtek.
EnglishShe drew Grillo across to the locomotive facade which stood out in the garden.
Elsétáltak a kertben álló óriási lokomotív-homlokzathoz.
EnglishFrom the façade of the new Abbey the giant letters invitingly glared.
Az új apátság homlokzatán hívogatóan lángoltak az óriási betűk.
EnglishHe turned left up the Rue de Rennes, passed two other blocks of apartments, then the facade of a post office.
Balra fordult a Rue de Rennes-en, elhaladt két lakóház és egy postahivatal előtt.
EnglishThe two boys clung to each other as a shower of loose stones broke upon them from the facade of the church.
Laza kövek szakadtak ki a templom homlokzatából, és az összebújó fiúkra záporoztak.
EnglishThere was some emotion stirring behind the smooth facade of her face.
A boszorkány arcának sima felszíne mögött valami megmozdult.
EnglishHe watched the facade awhile, to see if something signaled to him.
Nézte egy darabig a homlokzatot, hátha kap valamiféle jelzést.
EnglishBehind the clocks facade was the giant bell, Great Tom, which was often mistakenly called Big Ben.
Az óra számlapja mögött a hatalmas harang volt az igazi Big Ben.
EnglishAcross a hundred feet of tan-coloured gravel lay the facade of the palace.
A mintegy harmincméternyi, sárgásbarna kaviccsal borított udvar túlsó végében emelkedett a palota homlokzata.

Other dictionary words