EN fair
volume_up
{noun}

fair (also: mart, sale)
It was now a merry time of the year, and Bartholomew Fair was begun.
Az év vidám időszaka következett: megkezdődött a Bertalan-napi vásár.
Presently they arrived at the town Abatty Dell where a fair was in progress.
Idővel egy Abatty Dell nevezetű városba értek, ahol éppen vásár volt.
You havent called me since the fair, so Im taking matters into my own hands.
Nem hívtál fel a vásár óta, ezért most én veszem kézbe a dolgokat.

Context sentences for "fair" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe added kindly, for he was a fair man: You couldn't know that it was important.
- S még hozzátette, mert úgy érezte ezzel tartozik: - Nem tudhatta, hogy fontos.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishI have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.
Megpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
EnglishFair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
Ez rendben is van, de akkor gondoskodni kell a meglévő pénzalapok feltöltéséről.
EnglishMany fair things Saruman has destroyed: has he devoured the springs of Isen too?'
Szarumán sok szépet tönkretett már, most a Vas folyó forrásait is eldugaszolta?
EnglishI think in terms of responsibility, it's fair to point the big gun at McDonald's.
Azt hiszem, a felelősség kérdésében jogos a McDonald's ellen fordítani a fegyvert.
EnglishI think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
Úgy vélem, egyenlő esélyt kell adni a képviselőknek a vitában való részvételre.
EnglishI have absolutely no compunction about beating a member of the fair sex, believe me.
Semmi, de semmi fenntartásom sincs a fehérnép elverésével kapcsolatban, hidd el.
EnglishJohn didn't like it, but fair was fair, and Falcone had won within the rules.
Nem tetszett neki, de ami jogos, az jogos, és Falcone betartotta a szabályokat.
EnglishIt is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Ezért mindenképpen el kell ismernünk a Parlament rendkívüli mértékű hozzájárulását.
English'I had to come back alive,' he assured her, 'so you'd have a fair chance to kill me.'
Élve kellett visszajönnöm - biztosította a fiú -, hogy legyen esélyed kinyírni.
EnglishIf nobody was there who knew me, I had a fair chance of getting out of the building.
Ha nincs ott senki, aki ismer, komoly esélyem van arra, hogy kijutok az épületből.
EnglishHe'd let Fiedler and the Fed Chairman propose the solution, and that was fair.
A megoldásra vonatkozó javaslatot pedig átengedi Fiedlernek és a Tartalék elnökének.
EnglishHe was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
EnglishAnyway, my friends and I Rushed a fair-sized group of Zemochs near the border.
A barátaimmal nemrég belefutottunk egy csapatnyi zemochiba a határ mellett.
EnglishI consider it positive and fair that Sarajevo be European Capital of Culture.
Pozitívnak és méltányosnak tartom, hogy Szarajevó Európa kulturális fővárosa legyen.
EnglishA fair and social internal market will only work with strong and just regulation.
A méltányos és szociális belső piac csak erőteljes, igazságos szabályozással működhet.
EnglishI have already looked into their baskets - but we will make fair division at Shamlegh.
Én már belenéztem a kosarakba -, de Shamleghben majd igazságosan megosztozunk.
EnglishIt's the cowards and weaklings and sore-losers who hide behind rules and fair play.
Csak az prédikál tisztességről, fair playről meg szabályokról, aki gyáva vagy gyenge.
EnglishThis regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.
Ez a szabályozás alapjaiban ássa alá a vádlott igazságos tárgyaláshoz való jogát.