EN

fake {noun}

volume_up
If it were a fake, it was a damned good one.
Hát, ha ez hamisítvány, akkor átkozottul jó hamisítvány.
The portrait's got to be a fake, a ploy to throw him off stride.
A festmény csak hamisítvány, arra jó, hogy kibillentse Samet a lelki egyensúlyából.
'People'd still say it's a fake,' Tony said mildly.
- Az emberek mégis azt fogják mondani, hogy hamisítvány - közölte Tony.
- Hát persze, hogy csaló vagyok!
We're all fakes on this whole world we're all pretending to be something that we're not.
Ezen a világon mindenki csaló, mindannyian annak akarjuk láttatni magunkat, amik valójában nem vagyunk.
Kifelé az ágyból, te öreg csaló.
= Persze, csalás az egész.
We were married in Ballygowlan, but when my people turned up, Micky came to me and told me the marriage had been a fake.
Ballygowlanban ugyan összeházasodtunk, de mikor megjelentek a rokonaim, Micky odajött hozzám, és azt mondta, hogy csalás volt az egész esküvő.
Egyik sem olyan utánzat, mi?
fake (also: faker, skin)
'He's just another big fake from Midland City,' he said.
Õ is csak amolyan Midland Citybeli szédelgő mondta.
Az apjuk is szédelgő volt.

Context sentences for "fake" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Az újracsomagolás során sok hamisított gyógyszer kerül be legális ellátási láncba.
EnglishIn other parts of the world more than 30% of the medicines on sale can be fake.
A világ más részein a forgalmazott gyógyszereknek több mint 30%-a hamisított lehet.
EnglishHowever, the MEDI-FAKE action in December 2008 may have had an impact in this area.
A 2008. decemberi MEDI-FAKE akció valószínűleg jelentőst változásokat hozott e téren.
EnglishYou fake you some accident, get you a lawyer and walk away with my money.
Koholsz magadnak egy balesetet, szerzel egy ügyvédet és elsétálsz a pénzemmel.
EnglishFake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
A hamisított gyógyszereknek más hatásai lehetnek, mint az orvos által felírtaknak.
EnglishWe have discovered fake medicines at different stages of the supply chain.
Hamisított gyógyszereket fedeztünk fel a szállítói lánc különböző pontjain.
EnglishBe something I can be proud of without having to fake it, be a fake human being.
Lehet belőlem valami, amire büszke lehetek, nem pedig csak egy bábu.
EnglishDon't you see, Inspector Neele, all this blackbird business is really a complete fake.
Hát nem érti, kedves felügyelő úr, hogy ez az egész rigóhistória csak szemfényvesztés?
EnglishThe footage is entirely fake from be inning to end, as fake as that Alien Autopsy shit.
Az a felvétel elejétől a végéig ugyanolyan humbug, mint az Idegen boncolása című szar.
EnglishThe story about the slaves was as fake as the one about Jesse James.
= A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz, mint Jesse Jameséből.
EnglishThe overall effect wasn't as good as the fake strip of road, but I thought it would serve.
Az összhatás nem volt olyan élethű, mint az álcázott úté, de úgy látszott, megteszi.
EnglishHer instinct, seeing it for the first time, had been that it was somehow fake.
Amikor legelső alkalommal járt itt, ösztönösen megérezte, hogy az egész valahogy mesterkélt.
EnglishSomething fake becomes something real because of someone's perception of it.
Valami nem valódi valódivá válik, mert valakinek az a felfogása róla.
EnglishThe rapidly growing numbers of fake medicines have forced us to act.
A hamisított gyógyszerek gyorsan növekvő száma cselekvésre késztetett minket.
EnglishAfter grief, astonishment may be the most difficult human emotion to fake effectively.
A gyász érzése után a meghökkenést a legnehezebb hatásosan színlelni.
EnglishI think what Agent Pissant is trying to say... is that the perp's gun was a fake.
Azt hiszem, Hangyaszar ügynök azt próbálja elmondani... hogy a túszejtő fegyvere nem volt igazi.
EnglishDarby, he said, pulling the handkerchief out for a fake sneeze.
Darby mondta Khamel, miközben előhúzta a zsebkendőjét egy mímelt tüsszentéshez.
EnglishThis represents one of the most common ways for fake products to get onto EU markets.
Ez fontos, mivel a hamisított gyógyszerek leggyakrabban ezen az úton jutnak be az EU piacaira.
EnglishWhatever happened to that girl... who used to fake seizures at frat parties when she got bored?
Mi történt azzal a lánnyal... aki agyvérzést szimulált a diákbulikon, ha unta magát?
English'Goddam fake car's hinky, still hinky, and I mean to the max.
- Az az átkozott kamu autó ébren van, még mindig ébren van, méghozzá maximálisan.