"fanaticism" translation into Hungarian

EN

"fanaticism" in Hungarian

EN

fanaticism {noun}

volume_up
fanaticism
Religious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
A vallási fanatizmus révén nagy számban állnak rendelkezésre harcosok.
In negotiations between European states provocation and fanaticism should never be an option.
A provokáció és a fanatizmus soha sem lehet választási lehetőség az európai államok közötti tárgyalásokon.
There are many different kinds of fanaticism.
Sokféle fanatizmus létezik.

Synonyms (English) for "fanaticism":

fanaticism
fanatic

Context sentences for "fanaticism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis proposal to me exposes the insatiable fanaticism of Europhiles.
Ez a javaslat számomra megvilágítja az euroimádók kielégíthetetlen fanatizmusát.
EnglishMetz, I think you underestimate the fanaticism of those involved.
Dr. Metz, azt hiszem, ön alábecsüli a szóban forgó rabtartók fanatizmusát.
EnglishHis general direction was towards the east gate, but he had no particular fanaticism about that.
A keleti kapu felé igyekezett, de nem ragaszkodott különösképpen az útirányhoz.
Englishcards, at any rate; being cautious to the point of fanaticism, I literally wore them everywhere.
Kezemben szorongattam a kártyacsomagot, amit mindig magamnál tartottam.
EnglishMy self-centeredness is as human as your fanaticism.
Az én önzésem épp olyan emberi, mit a te fanatikusságod.
EnglishWe must pull out all the stops to rescue those people from chaos, arbitrariness and fanaticism.
Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megmentsük ezeket az embereket a káosztól, az önkénytől és a fanatizmustól.
EnglishEurope cannot work on fanaticism, or on dogmatism.
Európa nem alapulhat fanatizmuson vagy dogmatizmuson.
EnglishAll they really have is a raging fanaticism, and they'll attack in the face of insurmountable odds.
Viszont ott van a tomboló fanatizmusuk, amellyel gondolkodás nélkül vetik bele magukat a legreménytelenebb küzdelembe is.
EnglishYour fanaticism is out in the open.
EnglishThe situation demands fanaticism.
EnglishDelara Darabi is yet another martyr of religious fanaticism, like so many others whose execution we have denounced in this House.
Delara Darabi immár újabb mártírja a vallási fanatizmusnak, mint oly sokan mások, akiknek a kivégzését elítéltük ebben a Házban.
EnglishThere is a long chain of terrorist acts ranging from indoctrinating and arousing fanaticism in a child to murder.
A terrorista tevékenységeket hosszan sorolhatnánk, kezdve a gyermekek kiképzésétől és fanatizálásától annak érdekében, hogy gyilkosságot kövessenek el.
English(FR) Mr President, fanaticism that targets other peoples' religions is barbaric and must be condemned and fought by all those who uphold democracy.
(FR) Elnök úr, a más emberek vallását célba vevő fanatikusság barbárság, ezért a demokrácia minden hívének el kell ítélnie és küzdenie kell ellene.
EnglishOne reason is its Europhile fanaticism, and I can assure him that in 2009 UK Independence Party MEPs will return here in even greater numbers.
Ennek egyik oka az eurofil fanatizmusuk, és biztosíthatom, hogy 2009-ben az Egyesült Királyság Függetlenségi Párt képviselői még nagyobb számban térnek majd vissza ide.