"fanciful" translation into Hungarian

EN

"fanciful" in Hungarian

EN fanciful
volume_up
{adjective}

I've never been a nervous woman - or fanciful.
Sosem voltam ideges vagy... szeszélyes.
His name is Sir Pellinore: so he spoke it to my mother, but both were in a fanciful mood.
- A neve Sir Pellinore: legalábbis ezt mondta az anyámnak, bár akkor mindketten szeszélyes hangulatban voltak.
I'd let the thing enslave me from my earliest years, when I knew it was treacherous and fanciful and pompous and selfish.
Zsenge korom óta tűröm igáját, holott már akkor tudtam, hogy álnok, szeszélyes, nagyképű és önző.
fanciful (also: eccentric, fantastic, whimsical, wacky)
Rather than scientific articles or fanciful ideas, we need better innovation, which is something quite different.
Tudományos cikkek vagy hóbortos elképzelések helyett, jobb innovációra van szükségünk, ami valami egészen más.
But I'm afraid, said Mr Treves, still polishing, that I was being fanciful.
Attól tartok kissé hóbortos vagyok mondta Mr. Treves miközben tovább törölgette a szemüvegét.
volume_up
furcsa {adj.}
You know these clans reveled so in all this, and their mossback descendants write up these fanciful accounts.
A klánok mindenesetre tobzódtak a mesés múltban, aztán a vaskalapos leszármazottak följegyezték ezeket a furcsa hagyományokat.
But look here, Graham, said Daventry, if you will allow me to say so, aren't you relying a little too much on a rather fanciful story told by an elderly lady.
Figyeljen ide, Graham mondta Daventry engedje meg, hogy megkérdezzem: nem támaszkodik maga túlságosan egy meglehetősen furcsa történetre, amelyet egy idős hölgy mesélt magának?
fanciful (also: eccentric, fantastic, wayward, crazed)
At my age one can claim the privilege of being fanciful, if one likes.
A magam korabeli már megengedheti magának, hogy egy kicsit bogaras legyen.
fanciful
Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
A terv természetesen elbukott, és a fantáziaszülte monetáris rendszerük összeomlott.
fanciful (also: fantastic, unreal)
fanciful

Synonyms (English) for "fanciful":

fanciful

Context sentences for "fanciful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlready Tanjecteriy had become the reality and Earth the fanciful land behind the clouds.
Most már Tanjecterly volt a valóság, és a Föld a felhőkön túli álomvilág.
EnglishHe was a gallant knight of verve and a most fanciful habit of thought!
Sir Pellinore kétségtelenül ügyesebben forgatta a lantot, mint a kardot!
EnglishOr just a lot of nonsense from a too-imaginative civil servant and a fanciful academic?
Vagy csupán ostobaságok, amelyeket egy fantáziadús köztisztviselő meg egy tudós eszeltek ki?
EnglishAnd one could easily dismiss them as fanciful save for one thing.
Könnyen el lehetne legyinteni őket azzal, hogy légből kapott koholmányok.
English(SV) Fellow Members, there is nothing fanciful about experience.
(SV) Képviselőtársak! Semmi megmosolyogni való nincs a tapasztalásban.
EnglishMorgaine started and told herself not to be fanciful.
Morgaine megrázta magát, és megállapította, hogy túlságosan élénk a fantáziája.
EnglishToo fanciful for me, he'd say, but always something in them.'
Nekem túl fantasztikusak, mondta, de mindig van bennük valami.
EnglishHad it been doomed from the outset, the more fanciful commentators asked, built on cursed ground?
Vajon már a kezdet kezdetétől erre volt kárhoztatva, tették fel a kérdést a cirkalmasabb kommentárok.
EnglishAnd yet my sister wasn't fanciful or sentimental in any way.
Pedig a nővérem egyáltalán nem volt ábrándos vagy érzelgős.
EnglishHe had such a sincere manner about him, nothing fanciful.
Természetes őszinteséggel beszélt, minden affektálás nélkül.
EnglishThat would have been a very fanciful idea, as you said just now.
Maga is mondta, hogy nem érdemes betörni oda.
EnglishYou know how fanciful and perverse human beings are.
Ön is tudja, milyen furcsák és szeszélyesek az emberek.
EnglishI prefer fanciful folk who make me laugh.”
Én az olyanokat szeretem, akik vidámak és megnevettetnek.
EnglishWas that the truth or someone's fanciful embellishment?
Ez igaz volt, vagy csak a képzelet díszítménye?
EnglishThe creatures of this novel are all fanciful.
Synthiai - a három barátságos galaktikus faj egyike
EnglishThe exterior of that austere wooden box has subsequently been decorated with fanciful, jigsaw gingerbread, like the rest of the hotel.
A komor fadobozt idővel tarkabarka mézeskalács házikóvá dekorálták, akárcsak az egész szállodát.
EnglishNow this might sound like a fanciful tale.
Lehet, hogy elég meseszerűen hangzik mindez.
EnglishI also find it brass-necked that the whole thing is being sold to us under the fanciful title of a new social agenda.
Azt is arcátlanságnak tartom, hogy ezt az egészet ilyen cifra név alatt, mint új szociális menetrendet tálalják nekünk.
EnglishOh, it isn't fanciful the words I spoke.
Ó, hát hadd mondom el egyszerű szavakkal.
EnglishHe wasn't superstitious or fanciful.
Nem volt babonás és nem hitt a mesékben.